Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy a semináre

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Kurz tetovania, 18.11.2019560,00 Zobraziť kurz560
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Odborná príprava / Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami13.12.201960,00 Zobraziť kurz60
Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností (práca s potravinami), 5.11.201940,00 Zobraziť kurz40

5 % zľava z rekvalifikačných kurzov

5 % zľava z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS.

10 % zľava na nákup jazykovej literatúry

10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.

Zľavy z cien ubytovania u našich partnerov

Pre našich študentov a účastníkov kurzov ponúkame zľavy z cien ubytovania u našich zmluvných partnerov.