Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania a rozširovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov a vývoja legislatívy.

Ponuku otvorených kurzov pravidelne aktualizujeme, snažíme sa tak vyhovieť vašim požiadavkám a vzdelávať v odvetviach, o ktoré máte záujem.

Najbližšie otvárame nasledovné kurzy a semináre

NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
NameCategoriesDatum OtvoreniaPriceDetailsprice_hsort
Daň z pridanej hodnoty v roku 201826.9.201848,00 Zobraziť kurz48
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) v roku 201813.11.201848,00 Zobraziť kurz48
Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností (práca s potravinami), 7.11.201840,00 Zobraziť kurz40
Sociálna politika, zamestnanecké benefity a zdroje ich financovania16.10.201848,00 Zobraziť kurz48
Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 20185.11.201848,00 Zobraziť kurz48
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, zvýšenie sadzby stravného od 1.6.20182.10.201848,00 Zobraziť kurz48
Zákonník práce v praxi personalistov a manažérov18.9.201848,00 Zobraziť kurz48
Zmeny v právnych predpisoch odpadového hospodárstva v roku 201827.9.201860,00 Zobraziť kurz60

5 % zľava z rekvalifikačných kurzov

5 % zľava z rekvalifikačných kurzov pre študentov, ženy na materskej dovolenke, občanov so ZPS.

10 % zľava na nákup jazykovej literatúry

10 % zľavy na nákup jazykovej literatúry pre našich študentov.

Zľavy z cien ubytovania u našich partnerov

Pre našich študentov a účastníkov kurzov ponúkame zľavy z cien ubytovania u našich zmluvných partnerov.