Manažérske kurzy a tréningy

 • You've just added this product to the cart:

  Basebalový model komunikácie

  0 out of 5

  Basebalový model komunikácie

  Aj Vy ste zažili situáciu, keď Vaše slová a odporučenia nepadli na „úrodnú pôdu“? Myslíte to predsa dobre, Vaše riešenia sú reálne a logické a napriek tomu ste ostal nepochopený? Tento kurz je určený pre nižších a stredných obchodných i neobchodných manažérov, majiteľov firiem.

 • You've just added this product to the cart:

  Budovanie, vedenie a motivácia tímu

  0 out of 5

  Budovanie, vedenie a motivácia tímu

  Absolventi budú vedieť správne zostaviť, či obmeniť svoj tím, budú chápať rozdiel medzi riadením a vedením, budú ovládať rôzne štýly riadenia a vedenia ľudí a budú vedieť vybrať a použiť v rôznych situáciách ten najvhodnejší. Pochopia tajomstvá a špecifiká motivácie a budú vedieť ako motivovať seba i členov svojho tímu tak, aby úlohy a ciele považovali za vlastné a plnili ich aktívne a s radosťou.

 • You've just added this product to the cart:

  Firemná komunikácia a riešenie konfliktov na pracovisku

  0 out of 5

  Firemná komunikácia a riešenie konfliktov na pracovisku

  Absolventi budú ovládať zásady správnej a efektívnej firemnej komunikácie, naučia sa ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí, ako zvládať obtiažne situácie a riešiť konflikty na pracovisku. Spoznajú, akým chybám sa treba vyvarovať, ako komunikáciu zlepšovať a zvládať prípadný stres, vyplývajúci z problémov vo firemnej komunikácii.

 • You've just added this product to the cart:

  Koučing a koučing pri práci

  0 out of 5

  Koučing a koučing pri práci

  Absolventi budú ovládať zásady správneho koučingu, poznať kvality efektívneho kouča, vedieť správne sledovať a posúdiť výkon pracovníkov v porovnaní s požadovanými štandardami, vedieť identifikovať priestor na rozvoj svojich pracovníkov, ovládať techniku správneho poskytovania spätnej väzby a motivovať, analyzovať a sumarizovať poznatky z koučingu, stanovovať ciele na rozvoj a individuálne rozvojové plány pre svojich ľudí, implementovať ich a dosiahnuť tak zvýšenie výkonu celého tímu.

 • You've just added this product to the cart:

  Prezentačné zručnosti

  0 out of 5

  Prezentačné zručnosti

  Absolventi budú ovládať zásady správnej prípravy formálnej i obsahovej stránky prezentácie a efektívne využitie nástrojov a pomôcok pri jej príprave. Naučia sa, ako správne použiť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie, ako urobiť prezentáciu pútavou, interaktívnou, ako zaujať a získať si auditórium, pre aktívnu participáciu na prezentácii a naplnenie cieľov, pre ktoré prezentácia bola jednou z ciest.

 • You've just added this product to the cart:

  Projektový manažment

  0 out of 5

  Projektový manažment

  Absolventi kurzu Projektový manažment spoznajú úlohu a význam projektového manažmentu, ako jedného z dôležitých nástrojov rozvojového procesu spoločností, firiem i individuálneho podnikania. Budú rozumieť špecifikám, ktoré projektový manažment sprevádzajú a osvoja si zásady, pravidlá tvorby a zadávania projektov, ich organizácie a komunikácie. Spoznajú a osvoja si kľúčové momenty a kroky pri realizácii projektov, ich manažovania, ako i zásady tvorby motivovaného a efektívne pracujúceho projektového tímu. Pri praktickej simulácii realizácie projektu si vyskúšajú pretransformovať svoje teoretické poznatky do praktickej projektovej činnosti. Spoznajú proces implementácie výsledkov projektu a dôležitosť post auditu reálnej implementácie.

 • You've just added this product to the cart:

  Riadenie predaja a zákazníkov

  0 out of 5

  Riadenie predaja a zákazníkov

  Absolventi kurzu pochopia celý proces identifikácie a získavania tých najdôležitejších zákazníkov, princípy myslenia a práce s nimi v jednotlivých etapách rozvoja a budú schopní na základe vecnej i osobnostnej analýzy tento rozvoj plánovať a riadiť.

 • You've just added this product to the cart:

  Sales Camp

  0 out of 5

  Sales Camp

  Absolventi budú ovládať základné pravidlá a systém práce obchodného zástupcu, proces excelentnej exekúcie na predajnom mieste, realizáciu štruktúrovanej a efektívnej obchodnej návštevy predajného miesta. Budú rozumieť, čo sú exekučné štandardy, ako ich napĺňať, čo je kompetenčný model práce obchodného zástupcu.

 • You've just added this product to the cart:

  Stres a riešenie konfliktov

  0 out of 5

  Stres a riešenie konfliktov

  Absolventi budú vedieť o strese a konflikte všetko potrebné, aby im vedeli čeliť. Budú vedieť stres, či konflikt predvídať, identifikovať a prechádzať mu, ale aj ako zlepšiť plánovanie svojho času a aktivít, či zvládať emócie a uvedomele riadiť svoje reakcie. Budú sa výrazne menej často dostávať do stresovej, či konfliktnej situácie a budú ovládať techniky ich zvládania. Získajú schopnosť získať a udržať životnú rovnováhu a vysokú výkonnosť svoju i svojich ľudí.

 • You've just added this product to the cart:

  Systémový merchandising

  0 out of 5

  Systémový merchandising

  Absolventi budú ovládať princípy a zásady systémového merchandisingu, spoznajú čo sú merchandising štandardy, ako dosiahnuť ich excelentnú exekúciu, ako správne pripravovať časové harmonogramy exekúcie v jednotlivých prevádzkach, ako dosiahnuť maximálne efektívnu spoluprácu a komunikáciu medzi obchodnou spoločnosťou a externou merchandisingovou agentúrou. Naučia sa ako efektívne zladiť prácu obchodných zástupcov s prácou merchandiserov a zásobovaním a pochopia nezastupiteľnú rolu obchodného zástupcu pri ich riadení, kontrole, hodnotení a rozvoji.

 • You've just added this product to the cart:

  Time manažment

  0 out of 5

  Time manažment

  Absolventi kurzu “Time manažment” budú vedieť lepšie plánovať, organizovať a využívať svoj čas na dosahovanie svojich cieľov v práci i súkromí. Dosiahnu badateľnú úsporu času, budú vedieť ako sa vyhnúť stresu, zvýšia svoj výkon, nájdu si čas na strategické premýšľanie, na oddych i na rodinu a častejšie dosiahnu vyrovnanosť a duševnú pohodu.

 • You've just added this product to the cart:

  Vedenie pohovorov

  0 out of 5

  Vedenie pohovorov

  Absolventi budú vedieť pozrieť sa na problémy očami druhej strany, zvládnu prípravu i samotné vedenie pohovorov, tak aby nebolo stresujúce a aby boli pochopení. Získajú viac relevantných informácií a návrhov riešení, budú vedieť motivovať a ľahšie si získajú druhú stranu. Zároveň budú schopní vyriešiť dlhotrvajúce problémy s problémovými členmi tímu.