Kozmetik – kozmetička

Akreditovaný kurz

Kozmetik – kozmetička

850,00 

Kozmetik – kozmetička – pozvánka

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Na uvedený kurz bola vydaná akreditácia Ministerstvom školstva VVaŠ SR.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz “Kozmetik – kozmetička” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Kurz je určený

  • záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kozmetickom salóne alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore.

Cieľ kurzu

  • získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky.

Program kurzu

  • pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si techník kozmetických úkonov.

Spôsob ukončenia kurzu

  • ústna a praktická záverečná skúška.

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností. Kurz je možné rozšíriť o časť „Depilácia“, dopláca sa 70,- €. O tomto rozšírení by sa dohodli záujemkyne priamo na otvorení kurzu.

Časový rozsah kurzu

450 vyuč. hod. (z toho 9 vyuč. hodín dištančnou formou)

Účastnícky poplatok

850,- € (možnosť zaplatiť uvedenú sumu na 2 – 3 časti, 5% zľava pre študentov, matky na materskej dovolenke, občanov ZPS, nezamestnaných UoZ).

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

11.12.2023
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

450 vyuč. hod

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

850,00