Kozmetik – kozmetička

Akreditovaný kurz

Kozmetik – kozmetička

990,00 

Kozmetik – kozmetička – pozvánka

Vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Na uvedený vzdelávací program bola vydaná akreditácia Ministerstvom školstva VVaŠ SR.

Popis kurzu

Na uvedený vzdelávací program bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi vzdelávacieho programu obdržia osvedčenie o absolvovaní v zmysle akreditácie. Vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

 

Vzdelávací program je určený záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Absolventi vzdelávacieho programu sa môžu zamestnať v kozmetickom salóne alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore.

 

Cieľom vzdelávacieho programu je získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky.

 

Program vzdelávacieho programu pozostáva z teoretickej výuky (hygiena, BOZP, somatológia, anatómia a fyziológia kože, kožné choroby a zmeny, kozmetická starostlivosť o pleť) a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si techník kozmetických úkonov.

 

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu: písomný test a praktická záverečná skúška.

 

Časový rozsah kurzu: 450 vyuč. hod.

 

Účastnícky poplatok:               990,- € – (možnosť zaplatiť uvedenú sumu na 2 – 3 časti, 5% zľava pre študentov, matky na materskej dovolenke, občanov ZPS, nezamestnaných UoZ).

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

17.6.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

450 vyuč. hod

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

990,00