Priestorové a technické vybavenie

Priestory spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. sa nachádzajú vo vlastnej samostatnej budove na Námestí SNP č. 9 v Trenčíne, poskytujúcej ideálne možnosti štúdia v prostredí upravenom pre potreby vzdelávania.

Plne vybavené moderné učebne a administratívne priestory

Okrem administratívnych priestorov, v ktorých sa vám naši pracovníci budú venovať, sa tu nachádza vzdelávacie centrum disponujúce 9 modernými učebňami. Vybavené sú potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania ďalšej audiovizuálnej a projekčnej techniky (TV, video a DVD prehrávač, spätný a data-video projektor, premietacie plátno).

Špecializované učebne pre vzdelávanie v oblasti informačných technológií

Vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií je realizované v priestoroch špecializovaných učební, vybavených modernou výpočtovou a didaktickou technikou (data-video projektor, biela magnetická tabuľa), so zabezpečením samostatného počítačového pracoviska pre každého účastníka vzdelávacej aktivity, umožňujúceho prácu v sieťovom prostredí a prístup na internet.

Kapacitná rôznorodosť učební umožňuje zabezpečiť vhodné podmienky vzdelávania z hľadiska vytvorenia priaznivej atmosféry a optimálneho kontaktu lektorov s účastníkmi.

Vzdelávacie aktivity realizované mimo sídla spoločnosti

Niektoré vzdelávacie podujatia sú realizované v priestoroch mimo sídla spoločnosti v zariadeniach poskytujúcich stravovacie, ubytovacie či relaxačné služby, prípadne disponujúcich kongresovými miestnosťami s väčšou kapacitou alebo technickým zázemím, potrebným pre vzdelávacie programy odborného zamerania.

Pre našich študentov a účastníkov kurzov ponúkame zľavy z cien ubytovania u našich zmluvných partnerov.

Akreditované kurzy môžu byť preplatené v plnej výške

Radi vám pomôžeme s výberom kurzu, školenia alebo serminára pre vás alebo vašich zamestnancov.

Akreditované kurzy môžu byť evidovaným nezamestnaným preplatené v plnej výške prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny formou „REPASu“ a KOMPASu.

Vyberte si akreditovaný kurz a informujte sa o aktuálnych možnostiach preplatenia kurzu cez ÚPSVaR SR.

Máte otázky?

Vaše otázky radi zodpovieme na tel. čísle 032 / 7430 676 alebo na e‑mailovej adrese vajak@vajak.sk.

Partneri

Naša spoločnosť sa snaží prichádzať čo najbližšie k našim klientom, preto niektoré vzdelávacie aktivity realizujeme u našich partnerov.

Akadémia plus, s.r.o.

Akadémia lektorov Slovenska

Autoškola Euromiko

Autoškola Hriz

Autoškola KBK

Beauty school, s.r.o.

Edu Work, s.r.o.

Paneurópska vysoká škola

Vysoká škola Danubis

Sládkovičovoprejsť na web »

Vyberte si z ponuky našich kurzov, školení a seminárov

Ministerstvo školstva logo
Ministerstvo zdravotníctva logo
Ministerstvo vnútra logo
Národný inšpektorát práce logo