Jednoduché účtovníctvo

Akreditovaný kurz

Jednoduché účtovníctvo

200,00 

Jednoduché účtovníctvo – pozvánka

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu “Jednoduché účtovníctvo” obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu “Jednoduché účtovníctvo” obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť.

Cieľová skupina a cieľ kurzu: kurz je určený záujemcom, ktorí pôsobia, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných dokumentov v jednoduchom účtovníctve.

Obsah kurzu: legislatíva jednoduchého účtovníctva, charakteristika obchodného majetku a účtovná dokumentácia, oceňovanie dlhodobého majetku, daňový výpočet odpisov, oceňovanie zásob, skladová evidencia, vedenie jednoduchého účtovníctva v účtovných knihách, súvislý príklad vedenia účtovníctva podľa účtovných dokladov, spracovanie súvislého príkladu na počítači. Obsahové zameranie kurzu vychádza zo základných požiadaviek na pracovníka v oblasti jednoduchého účtovníctva. Vo vyučovacom procese sa okrem vysokokvalifikovaného odborného výkladu kladie dôraz na praktické precvičenie s cieľom viesť účastníkov k schopnosti samostatného riešenia konkrétnych príkladov a situácií.

Priebeh kurzu: na priebehu výučby sa dohodnú účastníci s lektorkou pri otvorení kurzu

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti

Časový rozsah kurzu: 50 vyuč. hod. (z toho 9 vyuč. hodín samoštúdium)

Účastnícky poplatok: 200,- €

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

22.1.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

50 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

200,00