Kurz SBS – typ S

Akreditovaný kurz

Kurz SBS – typ S

150,00 

SBS typ S – pozvánka 16.10.2023

Základný kurz typu S je určený pre záujemcov pre prácu v SBS.

Popis kurzu

Zákon o SBS (súkromnej bezpečnosti) stanovuje 2 typy kurzov:

  • typ “S” – pre výkon v oblasti súkromnej bezpečnosti
  • typ “P”- prevažne pre prevádzkovateľov, majiteľov súkromných bezpečnostných služieb

Kurzy SBS sú akreditované Ministerstvom vnútra SR pod číslom AKR-6-2/2013. Naša spoločnosť má akreditované obidva typy. Náš lektorský zbor má vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a je schopný účastníkov kurzu komplexne pripraviť na zloženie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje na plnenie úloh v súkromných bezpečnostných službách. Učebný materiál je súčasťou kurzu.

Základný kurz typu „S“

Základný kurz je určený pre záujemcov pre prácu v SBS. Rozsah kurzu je 78 vyučovacích hodín.

Učebný plán

  • Základy právneho poriadku Slovenskej republiky, Ústava SR a právna úprava ľudských práv a slobôd
  • Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
  • Základy trestného práva, Základy kriminalistiky, Zákon o priestupkoch
  • Zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o Vojenskej polícii, zákon o Slovenskej informačnej službe
  • Teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií.
  • Praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií
  • Poskytovanie prvej pomoci, Požiarna príprava, Všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov

Cena

Cena kurzu SBS typu “S” je 150,- €.

Cena zahŕňa správne poplatky za podanie prihlášky na skúšku typu “S”- 16,50 € a správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 € (v kolkoch), t.j. celková cena je 150,- eur.

Bezplatne obdržíte študijné materiály (učebnicu) ku kurzu.

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

16.10.2023
8:45 hod.

Časový rozsah kurzu:

78

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. SBS, s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

150,00