Vizážista – vizážistka

Akreditovaný kurz

Vizážista – vizážistka

470,00 

Vizážista – vizážistka – pozvánka

Kurz “Vizážista – vizážistka” je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Kurz je určený

záujemcom vo veku nad 18 rokov so stredoškolským vzdelaním, ktorí sa chcú uplatniť ako vizážisti, resp. sa zamestnať v kozmetickom salóne.

Cieľom kurzu

Osvojenie si teoretických základov vizážistiky a koloristiky, techniky líčenia a vizážistických úprav.

Program kurzu

pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku.

Obsahové zameranie

kozmetická fyziognómia, základy kozmetickej činnosti, koloristika, technika líčenia, vizážistika, vizážistické úpravy, estetika, dekoratívna kozmetika.

Spôsob ukončenia kurzu

Ústna a praktická záverečná skúška. Absolvent kurzu akreditovaného MŠ SR získa certifikát s celoštátnou platnosťou.

Organizačné pokyny: ku kurzu budete potrebovať písacie potreby, farebné ceruzky, pracovné oblečenie (tričko), štetce, vlastný základný vizážistický materiál podľa pokynov lektorky v približnej hodnote cca 50,- eur

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Časový rozsah kurzu

160 vyuč. hod. (z toho 8 vyuč. hodín dištančnou formou)

Účastnícky poplatok

470,- EUR

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

11.12.2023
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

160 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

470,00