Vizážista – vizážistka

Akreditovaný kurz

Vizážista – vizážistka

550,00 

Vizážista – vizážistka – pozvánka

Vzdelávací program “Vizážista – vizážistka” je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore.

Popis kurzu

Na uvedený vzdelávací program bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva VVaŠ SR. Absolventi vzdelávacieho programu obdržia osvedčenie o absolvovaní v zmysle akreditácie. Vzdelávací program je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

 

Vzdelávací program je určený: záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa chcú uplatniť ako vizážisti, resp. sa zamestnať v kozmetickom salóne.

 

Cieľom vzdelávacieho programu: je osvojiť si teoretické základy vizážistiky a koloristiky, techniky líčenia a vizážistických úprav.

 

Obsahové zameranie: pozostáva z teoretickej výuky (hygiena, BOZP, legislatíva, anatómia a fyziológie kože, stavba vlasu, kožné zmeny v dôsledku kožných chorôb, príprava vizážistického pracoviska pre výkon činnosti) a praktického výcviku.

 

 

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu: písomný test a praktická záverečná skúška. Absolvent kurzu akreditovaného Min. školství VVAŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 

Organizačné pokyny: ku kurzu budete potrebovať písacie potreby, farebné ceruzky, pracovné oblečenie (tričko), štetce, vlastný základný vizážistický materiál podľa pokynov lektorky v približnej hodnote cca 50,- eur

 

Časový rozsah vzdelávacieho programu:              160 vyuč. hod. 

 

Účastnícky poplatok:               550,- EUR

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

7.10.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

160 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

550,00