Pánsky kaderník – holič

Akreditovaný kurz
27.11.2023

Pánsky kaderník – holič

990,00 

Pánsky kaderník – holič – pozvánka

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickám úkonom v práci pánskeho kaderníka – holiča. Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Cieľ kurzu:

Absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce pánskeho kaderníka – holiča / barbera.

Charakteristika kurzu:

Kurz je koncipovaný na základe kvalifikačného a hodnotiaceho štandardu a vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Dôraz  sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickám úkonom v práci pánskeho kaderníka – holiča. Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne, alebo na tento účel vybavenom pracovisku. Na priebehu výučby sa účastníci dohodnú s lektormi pri otvorení kurzu. Účastníci si zabezpečia vlastné modely, na ktorých si budú nacvičovať praktické úkony.

Obsah kurzu:

koža, vlas, umývanie vlasov, strihanie vlasov, typy pánskych strihov, brada, farbenie vlasov, odfarbovanie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, BOZP, hygiena, prvá pomoc, ekonomické základy v podnikaní, komunikácia so zákazníkom

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i praktickej časti.

Časový rozsah kurzu: 350 vyuč. hod.

(z toho 76 vyuč. hodín dištančnou formou)

Účastnícky poplatok: 990,- €

(5% zľava pre študentov, matky na materskej dovolenke, občanov ZPS, nezamestnaných UoZ)

V cene je zahrnutý základný materiál – 1x šampón, kondicionér, melír, peroxid a farba. V prípade spotreby materiálu nad rámec základného balíčka sa tento dopláca. V cene nie sú zahrnuté pomôcky, ktoré si účastníci zabezpečia sami – nožnice, hrebene, štylka, kefa. Bližšie informácie ohľadne pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí. Platbu je možné po dohode realizovať aj na splátky. V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

27.11.2023
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

350 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

990,00