Kurzy, školenia a semináre

 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010

  Dátum otvorenia: 28.6.2024

  Elektrotechnik – aktualizačná odborná príprava 28.6.2024 (TN) pozvánka

  Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.  

  60,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov v zmysle § 16 podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. platnej od 1.1.2010

  Dátum otvorenia: 23.8.2024

  Elektrotechnik – aktualizačná odborná príprava 23.8.2024 (TN) pozvánka

  Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.  

  60,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Dátum otvorenia: 26.7.2024

  Toxicke latky – 26.7.2024

  Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave pre prácu s toxickými látkami a zmesami organizuje V.A.J.A.K., s.r.o. v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

  60,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Bankovanie - masáž bankami

  0 out of 5

  Bankovanie – masáž bankami

  Bankovanie

  Cieľom kurzu je vyškolenie a zvýšenie kvalifikácie na ďalšiu činnosť masáží, vyhľadávanie reflexných zón a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie masáží s bankami, vzájomné súvzťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie masáže s bankami.

  150,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Basebalový model komunikácie

  0 out of 5

  Basebalový model komunikácie

  Aj Vy ste zažili situáciu, keď Vaše slová a odporučenia nepadli na „úrodnú pôdu“? Myslíte to predsa dobre, Vaše riešenia sú reálne a logické a napriek tomu ste ostal nepochopený? Tento kurz je určený pre nižších a stredných obchodných i neobchodných manažérov, majiteľov firiem.

 • You've just added this product to the cart:

  Bezpečnostný technik (aktualizačná odborná príprava)

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Bezpečnostný technik (aktualizačná odborná príprava)

  Osvedčenie bezpečnostného, resp. autorizovaného bezpečnostného technika  v zmysle zákona NR SR č. 124 / 2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov platí na čas neurčitý, ale BT, resp. ABT  je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania, resp.od poslednej AOP ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu u oprávnenej osoby, ktorá má oprávnenie na vzdelávanie bezpečnostných technikov.

  96,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Bezpečnostný technik (základný kurz)

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Bezpečnostný technik (základný kurz)

  Kurz “Bezpečnostný technik” je určený pre záujemcov o prácu v tejto oblasti. Absolvent kurzu získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti výkonu bezpečnostného technika. Účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie bezpečnostného technika. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

  552,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Budovanie, vedenie a motivácia tímu

  0 out of 5

  Budovanie, vedenie a motivácia tímu

  Absolventi budú vedieť správne zostaviť, či obmeniť svoj tím, budú chápať rozdiel medzi riadením a vedením, budú ovládať rôzne štýly riadenia a vedenia ľudí a budú vedieť vybrať a použiť v rôznych situáciách ten najvhodnejší. Pochopia tajomstvá a špecifiká motivácie a budú vedieť ako motivovať seba i členov svojho tímu tak, aby úlohy a ciele považovali za vlastné a plnili ich aktívne a s radosťou.

 • You've just added this product to the cart:

  Čokoládová masáž

  0 out of 5

  Čokoládová masáž

  Čokoládová masáž je luxusná procedúra, ktorá spája očistu tela, relaxačnú masáž a čokoládový zábal do jedinečného regeneračného celku pôsobiaceho na všetky zmysly ľudského tela. Spomaľuje proces predčasného starnutia, detoxikuje, vyhládza a dokonale regeneruje pokožku. Kurz je určený jako nadstavbový kurz pre absolventov kurzu klasickej masáže.

  90,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Cukrár - cukrárka

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Cukrár – cukrárka

  Dátum otvorenia: 30.9.2024

  Cukrár – cukrárka – pozvánka

  Absolvent kurzu “Cukrár – cukrárka” si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučí sa obsluhovať a prakticky využívať strojno – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, bude disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.

  580,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Cukrár - cukrárka, nadstavbový kurz Luxusné rezy

  0 out of 5

  Cukrár – cukrárka, nadstavbový kurz Luxusné rezy

  Cukrár – cukrárka – Luxusné rezy

  Kurz je určený pre absolventov základného kurzu „Cukrár – cukrárka“. Je to špeciálny nadstavbový kurz so zameraním na prípravu luxusných cukrárskych rezov, ktoré nepotrebujú veľkú dekoráciu, ale ich chuť osloví každého.

  650,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Cukrár - cukrárka, nadstavbový kurz Modelácia plyšového medvedíka

  0 out of 5

  Cukrár – cukrárka, nadstavbový kurz Modelácia plyšového medvedíka

  Cukrár – cukrárka – Modelácia plyšového medvedíka

  Absolvent nadstavbového kurzu si osvojí komplex poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby ozdobných figúrok a iných cukrárskych výrobkov, naučí sa využívať pomôcky potrebné k výrobe ozdobných medvedíkov.

  120,00