Kuchár – kuchárka

Akreditovaný kurz

Kuchár – kuchárka

750,00 

Kuchár – kuchárka – pozvánka

Absolvent vzdelávacieho programu “Kuchár – kuchárka” má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, vie odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Pozná kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, správne technologické postupy,  potrebné suroviny a zariadenia potrebné pre prípravu pokrmov studenej a teplej kuchyne, techniky expedície a estetickej  úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz “Kuchár – kuchárka” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, vie odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Pozná kalkulácie a  výpočty množstva spotreby surovín, správne technologické postupy,  potrebné suroviny a zariadenia potrebné pre prípravu pokrmov studenej a teplej kuchyne, techniky expedície a estetickej  úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri  slávnostných príležitostiach.

Učebný plán:

Kuchár – kuchárka: základy práce vo výrobnom stredisku, príprava pokrmov studenej kuchyne, príprava pokrmov teplej kuchyne, príprava minútok, príprava pokrmov pre rýchle občerstvenie

Metódy výučby

  • V teoretických témach výklad a precvičovanie.
  • Praktické prebiehajú priamo v kuchyni a jedálni.
  • Využíva sa ukážka a samostatná práca.
  • Dôraz sa kladie predovšetkým na získanie praktických návykov a zručností.

Pomôcky a oblečenie ku kurzu

  • technológia prípravy jedál (pracovné oblečenie kuchára – zdravotné topánky, kuchárska blúza, nohavice, zástera a čiapka, kuchársky nôž, utierka)
  • stolovanie (pracovné oblečenie muži – biela košeľa, motýlik, čierne nohavice, čierne ponožky, čierne poltopánky a pracovné oblečenie pre ženy – biela blúzka, čelenka, čierna sukňa, zdravotné topánky) + čašnícky otvarák

Upozornenie

Pred nástupom na praktické vyučovanie je bezpodmienečne nutné odovzdať vyučujúcemu potvrdenie od lekára. To Vám vystaví Váš obvodný lekár na základe prehliadky.

Pozn.: v prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30,- € + poplatok v hodnote 50,- € potrebný na vystavenie preukazu. Cena tohto školenia nie je zahrnutá v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Rozsah kurzu

500 hodín

Účastnícky poplatok

750,- EUR

Ukončenie kurzu

Záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i praktickej časti. Samostatná príprava konkrétneho menu, prestieranie a obsluha pod dohľadom skúšobnej komisie. Absolvent rekvalifikačného kurzu akreditovaného MŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti kuchár  – kuchárka a čašník – servírka.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

27.5.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

500 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

750,00