Kaderník – kaderníčka

Akreditovaný kurz
25.9.2024

Kaderník – kaderníčka

890,00 

Kaderník – kaderníčka – pozvánka

Vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si neskôr otvoriť živnosť. Obsah kurzu “Kaderník – kaderníčka”: vlasy, masáž hlavy, hygiena, umývanie a vodová ondulácia, farbenie vlasov, odfarbenie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, všetky typy strihania.

Popis kurzu

Na uvedený vzdelávací program “Kaderník – kaderníčka” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi vzdelávacieho programu obdržia osvedčenie o absolvovaní v zmysle akreditácie. vzdelávací program je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Cieľ kurzu:

Absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníčky/kaderníka.

Charakteristika kurzu:

Vzdelávací program je koncipovaný na základe osnov SOU služieb, vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Dôraz  sa kladie na výcvik praktických zručností. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky. Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne, alebo na tento účel vybavenom pracovisku. Vzdelávací program bude prebiehať dennou formou, príp. podľa dohody s účastníkmi. Účastníci si zabezpečia vlastné modely, na ktorých si budú nacvičovať praktické úkony.

Obsah kurzu:

vlas, masáž hlavy, hygiena, umývanie a vodová ondulácia, farbenie vlasov, odfarbenie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, všetky typy strihania.

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu a praktickej časti.

Časový rozsah kurzu: 450 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok: 890,- €

(5% zľava pre študentov, matky na materskej dovolenke, občanov ZPS, nezamestnaných UoZ)

V cene je zahrnutý základný materiál – umelá hlava na strihanie, 1x šampón, kondicionér, melír, peroxid a farba. V prípade spotreby materiálu nad rámec základného balíčka sa tento dopláca. V cene nie sú zahrnuté pomôcky, ktoré si účastníci zabezpečia sami – nožnice, hrebene, štylka, kefa. Bližšie informácie ohľadne pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí. Platbu je možné po dohode realizovať aj na splátky.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

25.9.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

450 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

890,00