Gastronómia

 • You've just added this product to the cart:

  Cukrár - cukrárka

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Cukrár – cukrárka

  Dátum otvorenia: 30.9.2024

  Cukrár – cukrárka – pozvánka

  Absolvent kurzu “Cukrár – cukrárka” si osvojí komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučí sa obsluhovať a prakticky využívať strojno – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, bude disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.

  580,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Cukrár - cukrárka, nadstavbový kurz Luxusné rezy

  0 out of 5

  Cukrár – cukrárka, nadstavbový kurz Luxusné rezy

  Cukrár – cukrárka – Luxusné rezy

  Kurz je určený pre absolventov základného kurzu „Cukrár – cukrárka“. Je to špeciálny nadstavbový kurz so zameraním na prípravu luxusných cukrárskych rezov, ktoré nepotrebujú veľkú dekoráciu, ale ich chuť osloví každého.

  650,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Cukrár - cukrárka, nadstavbový kurz Modelácia plyšového medvedíka

  0 out of 5

  Cukrár – cukrárka, nadstavbový kurz Modelácia plyšového medvedíka

  Cukrár – cukrárka – Modelácia plyšového medvedíka

  Absolvent nadstavbového kurzu si osvojí komplex poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby ozdobných figúrok a iných cukrárskych výrobkov, naučí sa využívať pomôcky potrebné k výrobe ozdobných medvedíkov.

  120,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kuchár - kuchárka

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Kuchár – kuchárka

  Dátum otvorenia: 3.9.2024

  Kuchár – kuchárka – pozvánka

  Absolvent vzdelávacieho programu “Kuchár – kuchárka” má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, vie odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Pozná kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, správne technologické postupy,  potrebné suroviny a zariadenia potrebné pre prípravu pokrmov studenej a teplej kuchyne, techniky expedície a estetickej  úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach.

  750,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností (práca s potravinami)

  0 out of 5

  Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností (práca s potravinami)

  Dátum otvorenia: 9.9.2024

  Hygiena (praca s potravinami) – pozvanka 9.9.2024

  Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, pre pracovníkov pracujúcich pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Pracovníci, ktorí sú vyučení v potravinárskom odbore alebo majú zdravotnícke vzdelanie nemusia absolvovať skúšku na získanie osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, odborná spôsobilosť sa u nich preukazuje dokladom o absolvovaní svojho vzdelania.

  50,00