Viazanie a aranžovanie kvetov

Akreditovaný kurz
17.10.2022

Viazanie a aranžovanie kvetov

465,00 

Viazanie a aranžovanie kvetov – pozvánka

Absolvent kurzu “Viazanie a aranžovanie kvetov” bude ovládať technické postupy a technológiu prípravy základného materiálu potrebného k aranžovaniu, techniku viazania a vypichovania kytíc zo živého, suchého i umelého materiálu, techniku aranžovania ikebán zo suchého a živého materiálu, techniku prípravy rôznych ozdôb k sviatkom roka.

Popis kurzu

Cieľ kurzu

Účastníci kurzu “Viazanie a aranžovanie kvetov” získajú odborné, teoretické, praktické, organizačné predpoklady a kvalifikáciu pre vykonávanie služieb a činností v nasledovných oblastiach:

  • význam a funkcia aranžovania
  • teória a technológia viazania a aranžovania kvetov a bytových doplnkov
  • základy aranžovania, kvetinové ozdoby a symboly
  • viazačské práce v aranžovaní, viazanie a aranžovanie kytíc
  • rôzne druhy ďalších viazačských a aranžérskych prác, príležitostné väzby
  • kvetinové úpravy interiérov a exteriérov.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom s minimálne ukončeným základným vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov a exteriérov, zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb. Kurz je vhodný aj pre  občanov / občianky so ZPS.

Profil absolventa

absolvent kurzu bude ovládať:

  • technické postupy a technológiu prípravy základného materiálu potrebného k aranžovaniu (suchý, prírodný materiál, slama, živé kvety, samorasty, misky, črepníky, podložky, pomôcky)
  • techniku viazania a vypichovania kytíc zo živého, suchého i umelého materiálu
  • techniku aranžovania ikebán zo suchého a živého materiálu
  • techniku prípravy rôznych ozdôb k sviatkom roka (ozdoby vianočné, adventné, veľkonočné, celoročné).

Metódy výučby

prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.

Spôsob ukončenia kurzu

záverečná skúška, na  ktorej účastník / účastníčka v rámci zadanej úlohy vyplývajúcej z obsahového zamerania kurzu prezentuje praktickú spôsobilosť vykonávania činností pri zhotovení ikebany z prírodného materiálu a viazania kytice zo živých kvetov.  Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Časový rozsah kurzu: 150 vyuč. hodín

(z toho 25 vyuč. hodín dištančnou formou)

Účastnícky poplatok: 465,- €

(v cene kurzu je zahrnutý základný materiál – patexové náplne, drôty na kvety, stuhy, organzy, textílie, borievka, tuja, florexy, kvety, sušina tenká oranžová, lyko, sádra). Výrobky zo živých kvetov ostávajú účastníčkam. Ku kurzu je potrebné si zabezpečiť ostré nožnice, nožnice na strihananie kvetov / kríkov, pracovný odev, príp. lepiacu pištoľ s náplňami.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

17.10.2022
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

150 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o.z.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

465,00