Viazanie a aranžovanie kvetov

Akreditovaný kurz
1.10.2024

Viazanie a aranžovanie kvetov

465,00 

Viazanie a aranžovanie kvetov – pozvánka

Absolvent vzdelávacieho programu “Viazanie a aranžovanie kvetov” bude ovládať technické postupy a technológiu prípravy základného materiálu potrebného k aranžovaniu, techniku viazania a vypichovania kytíc zo živého, suchého i umelého materiálu, techniku aranžovania ikebán zo suchého a živého materiálu, techniku prípravy rôznych ozdôb k sviatkom roka.

Popis kurzu

Cieľ vzdelávacieho programu

Účastníci vzdelávacieho programu “Viazanie a aranžovanie kvetov” získajú odborné, teoretické, praktické, organizačné predpoklady a kvalifikáciu pre vykonávanie služieb a činností v nasledovných oblastiach:

  • význam a funkcia aranžovania
  • teória a technológia viazania a aranžovania kvetov a bytových doplnkov
  • základy aranžovania, kvetinové ozdoby a symboly
  • viazačské práce v aranžovaní, viazanie a aranžovanie kytíc
  • rôzne druhy ďalších viazačských a aranžérskych prác, príležitostné väzby
  • kvetinové úpravy interiérov a exteriérov.

Cieľová skupina

Vzdelávací program je určený záujemcom s minimálne ukončeným základným vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov a exteriérov, zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb. Kurz je vhodný aj pre  občanov / občianky so ZPS.

Profil absolventa

absolvent vzdelávacieho programu bude ovládať:

  • technické postupy a technológiu prípravy základného materiálu potrebného k aranžovaniu (suchý, prírodný materiál, slama, živé kvety, samorasty, misky, črepníky, podložky, pomôcky)
  • techniku viazania a vypichovania kytíc zo živého, suchého i umelého materiálu
  • techniku aranžovania ikebán zo suchého a živého materiálu
  • techniku prípravy rôznych ozdôb k sviatkom roka (ozdoby vianočné, adventné, veľkonočné, celoročné).

Metódy výučby

prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu

záverečná skúška, na  ktorej účastník / účastníčka v rámci zadanej úlohy vyplývajúcej z obsahového zamerania kurzu prezentuje praktickú spôsobilosť vykonávania činností pri zhotovení ikebany z prírodného materiálu a viazania kytice zo živých kvetov.  Absolventi vzdelávacieho programu obdržia osvedčenie o absolvovaní v zmysle akreditácie. Vzdelávací program organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Časový rozsah vzdelávacieho programu: 150 vyuč. hodín

(z toho 25 vyuč. hodín dištančnou formou)

Účastnícky poplatok: 465,- €

(v cene je zahrnutý základný materiál – patexové náplne, drôty na kvety, stuhy, organzy, textílie, borievka, tuja, florexy, kvety, sušina tenká oranžová, lyko, sádra). Ku kurzu je potrebné si zabezpečiť ostré nožnice, nožnice na strihananie kvetov / kríkov, pracovný odev, príp. lepiacu pištoľ s náplňami.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

1.10.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

150 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o.z.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

465,00