Pedikér – pedikérka

Akreditovaný kurz

Pedikér – pedikérka

690,00 

Pedikér – pedikérka – pozvánka

Vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v odbore pedikér – pedikérka. Na uvedený vzdelávací program bola udelená akreditácia Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie.

Popis kurzu

Na uvedený vzdelávací program bola udelená akreditácia Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva VVaŠ SR. Absolventi vzdelávacieho programu získajú osvedčenie o absolvovaní v zmysle akreditácie. Vzdelávací program je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Cieľ vzdelávacieho programu: absolvent získa komplex poznatkov z oblasti pedikúry.

Obsah vzdelávacieho programu: pedikúra ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, základné pojmy, hygiena a zásady uplatňovania hygienických požiadaviek v pedikérskej činnosti, koža ako súčasť telesného organizmu, anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtov, kožné choroby, choroby nechtov, kĺby nohy, ochorenia, druhy, príznaky, zariadenie pracoviska poskytujúceho pedikérske služby, sústava pedikérskych nástrojov, druhy rán a postupy pri ich hojení, základné pedikérske činnosti a úkony, pracovné postupy v pedikúre, základné otázky ekonomiky a práva, technika vykonávania praktických úkonov a činností.

Metódy výučby: výkladovo – ilustratívne prednášky, praktický výcvik zameraný na získanie, upevňovanie zručností, samostatná práca účastníkov pod vedením lektora. Účastníčky si zabezpečia vlastné modely, na ktorých si budú nacvičovať praktické úkony.

Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu: záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu a praktickej časti.

Časový rozsah vzdelávacieho programu:               284 vyuč. hod.

 Účastnícky poplatok:               690,- € (je potrebné si dokúpiť nasledovné pomôcky – rúčka č. 4, čepielky č. 20 – 10 ks, kliešte na nechty, očkové štipky, Lecron alebo Exkavátor, pilník, Desident sprej – dezinfekčný – lektorka poskytne bližšie informácie pri otvorení kurzu, nekupujte si nič dopredu).

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Víkendové štúdium

Kurz otvárame:

24.9.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

284 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o.z.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

690,00