Pedikér – pedikérka

Akreditovaný kurz

Pedikér – pedikérka

590,00 

Pedikér – pedikérka – pozvánka

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v odbore pedikér – pedikérka. Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Cieľ kurzu

 • absolvent získa komplex poznatkov z oblasti pedikúry.

Obsah kurzu

 • pedikúra ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo
 • základné pojmy
 • hygiena a zásady uplatňovania hyg. požiadaviek v manikérskej činnosti
 • koža ako súčasť telesného organizmu, anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtov
 • kožné choroby, choroby nechtov, kĺby nohy, ochorenia, druhy, príznaky
 • zariadenie pracoviska poskytujúceho pedikérske služby, sústava pedikérskych nástrojov
 • druhy rán a postupy pri ich hojení, základné pedikérske činnosti a úkony
 • pracovné postupy v pedikúre
 • základné otázky ekonomiky a práva,
 • technika vykonávania praktických úkonov a činností.

Metódy výučby

 • výkladovo – ilustratívne prednášky, praktický výcvik zameraný na získanie, upevňovanie zručností, samostatná práca účastníkov pod vedením lektora.

Spôsob ukončenia kurzu

 • záverečná skúška pozostávajúca z písomného testu a praktickej časti.

Vprípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Časový rozsah kurzu

 • 284 vyuč. hod. (z toho 20 vyuč. hodín dištančnou formou)

Účastnícky poplatok

590,- € (je potrebné si dokúpiť nasledovné pomôcky – rúčka č. 4, čepielky č. 20 – 10 ks, kliešte na nechty, očkové štipky, Lecron alebo Exkavátor, pilník, Desident sprej – dezinfekčný).

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Víkendové štúdium

Kurz otvárame:

17.1.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

284 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o.z.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

590,00