Manikér – manikérka

Akreditovaný kurz
27.2.2024

Manikér – manikérka

590,00 

Manikér – manikérka – pozvánka

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v odbore manikér – manikérka. Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie.

Popis kurzu

Na rekvalifikačný kurz “Manikér – manikérka” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Cieľ kurzu

  • absolvent získa komplex poznatkov z oblasti manikúry.

Obsah kurzu

Kurz pozostáva z 3 modulov:

  • Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty
  • Nechtová modelácia UV gélom
  • Nechtová modelácia akrylom

Manikúra ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, zákl. pojmy, hygiena a zásady uplatňovania hyg. požiadaviek v manikérskej činnosti, anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtov, kožné choroby rúk, choroby nechtov, kĺby ruky, zariadenie pracoviska poskytujúceho manikérske služby, sústava manikérskych nástrojov, poranenia v manikúre, základné manikérske činnosti a úkony, pracovné postupy v manikúre.

Nechtové dizajnérstvo ako oblasť služieb starostlivosti o ľudské telo, hygiena v nechtovo – dizajnérskej činnosti, nechty ako súčasť telesného organizmu, základné techniky v nechtovom dizajnérstve, gélová technika jednofázovým gélom, gélová technika trojfázovým gélom, práca s gélom pri spevňovaní nechtu, akrylová technika, permanentná francúzska manikúra, zdobenie nechtov, činnosti a úkony zdobenia nechtov, francúzska manikúra lakom, nové smery v nechtovom dizajne, základné otázky ekonomiky a práva, uplatňovanie zásad BOZP v pedikérskej činnosti, technika vykonávania praktických úkonov a činností. Pre praktickú časť kurzu je potrebné si zabezpečiť modelku.

Spôsob ukončenia kurzu

Záverečná skúška pozostáva z písomného testu a praktickej časti. V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Časový rozsah kurzu

284 vyuč. hod. (z toho 11 vyuč. hodín dištančnou formou)

Účastnícky poplatok

590,- € (v cene nie je zahrnutá sada štetcov potrebná ku kurzu v cene cca 30,- eur – štetec na modeláciu gelom, štetec na color gély, štetec na polygel, štetec  na akryl, štetec tenký zdobiaci). Bližšie informácie pri otvorení kurzu.

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

27.2.2024
15:30 hod.

Časový rozsah kurzu:

284 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského, o.z.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

590,00