Semináre a školenia

 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Dátum otvorenia: 5.10.2018

  Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave pre prácu s toxickými látkami a zmesami organizuje V.A.J.A.K., s.r.o. v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

  48,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Daň z pridanej hodnoty v roku 2018

  0 out of 5

  Daň z pridanej hodnoty v roku 2018

  Dátum otvorenia: 26.9.2018

  DPH v roku 2018 – 26.9.2018

  Do programu seminára sme zaradili témy, ktoré si vybrali sami účastníci. Sú to buď okruhy prípadov, ktoré patria v rámci dane z pridanej hodnoty k najzložitejším (napríklad určenie miesta dodania tovarov a služieb), pričom ale ide o záležitosti, ktoré musí ovládať každý, kto  vedie  evidenciu k DPH, lebo  tieto veci treba riešiť denne, alebo záležitosti, ktoré sú skôr zriedkavé a zrejme práve preto ich dobre neovládame (napr. práva a povinnosti pri daňovej kontrole).

  48,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) v roku 2018

  0 out of 5

  Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (vlastného imania) v roku 2018

  Dátum otvorenia: 13.11.2018

  Inventarizacia majetku, zavazkov – 13.11.2018

  Legislatívna úprava inventarizácie

  • vybrané ustanovenia zo zákona o účtovníctve
  • vybrané ustanovenia z postupov o účtovníctve
  • obsah vnútroorganizačného predpisu k inventarizácii + nadväzujúce IP
  48,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Obsluha motorových vozíkov

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Obsluha motorových vozíkov

  Účastníci nadobudnú komplex odborných poznatkov a praktických zručností nevyhnutných k ovládaniu a obsluhe motorových vozíkov, manipulácii s prepravovaným materiálom, naučia sa základné činnosti pri obsluhe a pravidelnej údržbe motorových vozíkov. Kurzy realizujeme na základe objednávok ucelených skupín z firiem a organizácií.

  12,50 
 • You've just added this product to the cart:

  Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Dátum otvorenia: 5.10.2018

  Toxicke latky – 5.10.2018

  Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave pre prácu s toxickými látkami a zmesami organizuje V.A.J.A.K., s.r.o. v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne.

  48,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Opakované školenie odborných pracovníkov BOZP

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Opakované školenie odborných pracovníkov BOZP

  Školenie je možné zorganizovať na objednávku zamestnávateľa formou podujatia pre uzavretú skupinu zamestnancov. Takéto školenie s možnosťou špecifického prispôsobenia obsahu potrebám objednávateľa môže prebiehať priamo v jeho priestoroch, v priestoroch Vzdelávacej Akadémie J.A. Komenského s.r.o. v Trenčíne, prípadne na inom mieste podľa želania.

 • You've just added this product to the cart:

  Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností (práca s potravinami)

  0 out of 5

  Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností (práca s potravinami)

  Dátum otvorenia: 21.8.2018

  Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, pre pracovníkov pracujúcich pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Pracovníci, ktorí sú vyučení v potravinárskom odbore alebo majú zdravotnícke vzdelanie nemusia absolvovať skúšku na získanie osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, odborná spôsobilosť sa u nich preukazuje dokladom o absolvovaní svojho vzdelania.

  40,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Školenie k BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Školenie k BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov

  Odborné školenie je určené vedúcim zamestnancom škôl a školských zariadení (riaditeľom, zástupcom riaditeľov, vedúcich organizačných zložiek, …). Zo zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z., § 7 v znení neskorších predpisov vyplýva pre vedúcich zamestnancov povinnosť absolvovať uvedenú formu odborného vzdelávania. Absolventi školenia obdržia „Osvedčenie o absolvovaní školenia k BOZP a OPP pre vedúcich zamestnancov“.

 • You've just added this product to the cart:

  Školenie zástupcov zamestnancov

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Školenie zástupcov zamestnancov

  Zo zákona č. 330/1996 Z. z. vyplýva pre zamestnávateľov zamestnávajúcich viac ako 10 pracovníkov povinnosť vymenovať zástupcov zamestnancov pre BOZP a zabezpečiť im školenie, ktoré sprostredkuje základné poznatky potrebné k vykonávaniu činnosti podľa § 10, ods. 5 cit. zákona. Školenie je možné zorganizovať tiež na objednávku zamestnávateľa formou podujatia pre uzavretú skupinu zamestnancov. Takéto školenie s možnosťou špecifického prispôsobenia obsahu potrebám objednávateľa môže prebiehať priamo v jeho priestoroch, v priestoroch Vzdelávacej Akadémie J.A. Komenského s.r.o. v Trenčíne, prípadne na inom mieste podľa želania.

  30,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Sociálna politika, zamestnanecké benefity a zdroje ich financovania

  0 out of 5

  Sociálna politika, zamestnanecké benefity a zdroje ich financovania

  Dátum otvorenia: 16.10.2018

  Socialna politika, zamestnanecke benefity a zdroje ich financovania – 16.10.2018

  Ľudské zdroje sú pre každého zamestnávateľa nenahraditeľným kapitálom. Starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov a naplnenie ich potrieb zamestnávateľ realizuje  ako povinnú starostlivosť, vyplývajúcu z legislatívnych noriem, ako zmluvnú starostlivosť, zakotvenú v kolektívnych zmluvách alebo ako dobrovoľnú starostlivosť, na ktorú sa zamestnávateľ zaviaže v pracovnej zmluve alebo v inom vnútroorganizačnom predpise.

  48,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2018

  0 out of 5

  Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2018

  Dátum otvorenia: 5.11.2018
  48,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, zvýšenie sadzby stravného od 1.6.2018

  0 out of 5

  Tuzemské a zahraničné pracovné cesty a ich aplikačná prax, zvýšenie sadzby stravného od 1.6.2018

  Dátum otvorenia: 2.10.2018
  48,00