Vysokoškolské štúdium

 • You've just added this product to the cart:

  Vysokoškolské štúdium - Paneurópska vysoká škola

  0 out of 5

  Vysokoškolské štúdium – Paneurópska vysoká škola

  Paneurópska vysoká škola disponuje výnimočnými predpokladmi pre ďalšie budovanie a rozvoj úspešnej a modernej vysokej školy. Dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy je vybudovanie si stabilnej pozície na trhu. Snahou Paneurópskej vysokej školy je aj širšia spolupráca s verejnosťou v podobe poskytovania zaujímavých odborných prednášok, ktorých cieľom je priblížiť a vysvetliť problematické otázky predovšetkým z oblasti práva, psychológie, ale aj informatiky, ekonómie a masmédií. Z hľadiska realizácie programov a aktivít medzinárodnej spolupráce sa Paneurópska vysoká škola opätovne zaradila medzi najaktívnejšie slovenské vysoké školy.

 • You've just added this product to the cart:

  Vysokoškolské štúdium - VŠ Danubius

  0 out of 5

  Vysokoškolské štúdium – VŠ Danubius

  VŠD je vysokou školou, kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny, a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese sa uplatňujú najmodernejšie vyučovacie metódy, ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky. Náš pedagogický a akademický tím pracovníkov je dostatočne skúsený a preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúciách. Ponúkame Vám v spolupráci s Vysokou školou v Sládkovičove možnosť externého vysokoškolského štúdia v novootvorenom informačno-konzultačnom stredisku v Trenčíne v nasledovných bakalárskych a magisterských študijných odboroch:

  • Právo
  • Verejná politika a verejná správa
  • Sociálna práca