Paneurópska vysoká škola

  • You've just added this product to the cart:

    Vysokoškolské štúdium - Paneurópska vysoká škola

    0 out of 5

    Vysokoškolské štúdium – Paneurópska vysoká škola

    Paneurópska vysoká škola disponuje výnimočnými predpokladmi pre ďalšie budovanie a rozvoj úspešnej a modernej vysokej školy. Dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy je vybudovanie si stabilnej pozície na trhu. Snahou Paneurópskej vysokej školy je aj širšia spolupráca s verejnosťou v podobe poskytovania zaujímavých odborných prednášok, ktorých cieľom je priblížiť a vysvetliť problematické otázky predovšetkým z oblasti práva, psychológie, ale aj informatiky, ekonómie a masmédií. Z hľadiska realizácie programov a aktivít medzinárodnej spolupráce sa Paneurópska vysoká škola opätovne zaradila medzi najaktívnejšie slovenské vysoké školy.