Bankovanie – masáž bankami

Bankovanie – masáž bankami

150,00 

Bankovanie

Cieľom kurzu je vyškolenie a zvýšenie kvalifikácie na ďalšiu činnosť masáží, vyhľadávanie reflexných zón a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie masáží s bankami, vzájomné súvzťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie masáže s bankami.

Popis kurzu

Cieľ: vyškolenie a zvýšenie kvalifikácie na ďalšiu činnosť masáží, vyhľadávanie reflexných zón a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie masáží s bankami, teória v oblasti správnej výživy, ako spôsob predchádzania ochoreniam, vzájomné súvzťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie masáže s bankami.

Program kurzu: teoretické princípy techník čínskej medicíny, priebeh AP dráh, myofasciálnych dráh, lokalizácia AP bodov, používanie baniek z pohľadu techník čínskej masáže a západných masáží, ovplyvnenie bolestivých stavov chrbta, koreňových kĺbov RK, BK, techniky olupovania baniek, masáže s bankami, trvalej aplikácie baniek, regulácia psychických stavov, liečba niektorých syndrómov

Cieľové skupiny: zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitnes centier, pedikéri, kozmetičky, …

Metódy výučby: prednášky lektora, praktické ukážky, prednášky lekára, vzájomná diskusia, praktické cvičenia s nákresom chodidla pre identifikáciu ochorenia klienta, odporúčaná literatúra

Forma záverečnej skúšky: písomný test + praktická skúška

Časový rozsah kurzu: 58 vyuč. hod. (17 hod. teoretická časť + 41 hod. praktická časť)

Účastnícky poplatok: 150,- €

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

58 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

150,00