Budovanie, vedenie a motivácia tímu

Budovanie, vedenie a motivácia tímu

Absolventi budú vedieť správne zostaviť, či obmeniť svoj tím, budú chápať rozdiel medzi riadením a vedením, budú ovládať rôzne štýly riadenia a vedenia ľudí a budú vedieť vybrať a použiť v rôznych situáciách ten najvhodnejší. Pochopia tajomstvá a špecifiká motivácie a budú vedieť ako motivovať seba i členov svojho tímu tak, aby úlohy a ciele považovali za vlastné a plnili ich aktívne a s radosťou.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený: začínajúcich i skúsených nižších a stredných manažérov vo výrobnej, obchodnej i štátnej sfére

Patríte medzi riadiacich pracovníkov, ktorým záleží na čo najlepších výsledkoch, ale nie vždy sa Vášmu tímu darí tak ako si to predstavujete? Alebo potrebujete vybudovať nový tím, či doplniť pôvodný ? Prečo je výkon jednotlivých členov Vášho tímu rozdielny a čo tieto rozdiely spôsobuje? Prečo môže zlyhať aj skúsený a osvedčený pracovník? Čo robiť, aby k tomu nedochádzalo? Čo môžem spraviť, aby členovia môjho tímu chodili do práce radi? Čo robiť, ako a kedy, aby sa výkon mojich ľudí optimalizoval a aby svoju prácu vykonávali s radosťou? Kedy, na koho a v akých situáciách treba byť direktívny a kedy a komu dať viac voľnosti? Ako ľudí motivovať, aby prevzali zodpovednosť na seba a podali maximálny výkon?

Ako teda zostaviť efektívny, dobre fungujúci a úspešný tím a ako plne využiť jeho potenciál?

Absolventi budú vedieť správne zostaviť, či obmeniť svoj tím, budú chápať rozdiel medzi riadením a vedením, budú ovládať rôzne štýly riadenia a vedenia ľudí a budú vedieť vybrať a použiť v rôznych situáciách ten najvhodnejší. Pochopia tajomstvá a špecifiká motivácie a budú vedieť ako motivovať seba i členov svojho tímu tak, aby úlohy a ciele považovali za vlastné a plnili ich aktívne a s radosťou.

Metódy použité na tréningu:
Prednášky, cvičenia, modelové situácie, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, diskusia, užitočné tipy a rady lektorov, individuálny tréningový plán

Program:
Budovanie efektívneho tímu
Ako vybudovať úspešný tím a od čoho závisí jeho úspech?

• Aké sú kľúčové faktory úspechu tímu a aký princíp musí byť zachovaný?
• Aké sú vývojové fázy pri tvorbe tímu?
• Úspešný vs neúspešný tím. Čím sa odlišujú?
• Chcete sa dozvedieť tipy pre dobré tímové riešenia?
• Čo je to synergický efekt tímu a ako ho dosiahnuť?
• Správny tímový prístup a správna spolupráca. Ako majú vyzerať?
• Aké typy členov tímu a teda aké štýly tímovej práce poznáme a ako ich využiť?
• Aký je môj štýl tímovej práce a ktorú oblasť mám posilniť?

Riadenie a vedenie tímu
Ako čo najlepšie využiť potenciál každého člena tímu?
• Čo je to „riadenie“ tímu?
• Aké sú základné funkcie manažéra?
• Vodca, či manažér?
• Čo je to autorita, aké druhy autority poznáme a čím sú charakteristické?
• Čo je dôležité pri uplatňovaní jednotlivých druhov autority a ako sa autorita buduje?
• Z čoho sa skladá moja vlastná autorita a ktorú zložku potrebujem posilňovať?
• Aké štýly riadenia poznáme a aké sú dôsledky ich uplatňovania?
• Ktorý štýl nám prinesie dlhodobú pracovnú morálku, vysokú efektivitu a produktivitu?
• Aký je môj vlastný štýl riadenia a čo by som v ňom mal upraviť?
• Aké sú zodpovednosti a požadované schopnosti dobrého manažéra?
• Aké vlastnosti by mal mať ideálny šéf?
• Čo je to „vedenie“ a aký je rozdiel medzi vedením a riadením?
• Čo je to situačný leadership a aký je jeho význam pri vedení ľudí?
• Aké sú druhy situačného leadershipu a ako ich uplatňovať?
• Aké sú benefity správneho vedenia? Čo tým získa manažér, čo manažovaný a čo firma?
• Riadenie vs vedenie, alebo ako na to?
• Aký je hlavný cieľ a čo získame správnym riadením a vedením? Čo musíme investovať?

Motivácia tímu
Ako zariadiť, aby sa členovia tímu stotožnili s úlohami a stali sa majiteľmi a nie iba vykonávateľmi procesu?
• Čo je to motivácia a ako účinne motivovať?
• Motivačná teória – čo to je motivačná pyramída?
• Aké sú zásady pozitívnej motivácie?
• Čo motivuje a čo demotivuje?
• Aká je moja vlastná seba motivácia, čo chcem dosiahnuť v práci a čo v súkromí, čo ma motivovalo v mojich doterajších dôležitých činnostiach?
• Aká je moja pracovná motivácia, čo ma v práci najviac a čo najmenej motivuje?
• Ako teda motivovať členov môjho tímu?
• Umenie delegovať motivačným spôsobom. Ako na to?

Dĺžka trvania (odporúčaná): 1 deň

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: