Cukrár – cukrárka, nadstavbový kurz Modelácia plyšového medvedíka

Cukrár – cukrárka, nadstavbový kurz Modelácia plyšového medvedíka

120,00 

Cukrár – cukrárka – Modelácia plyšového medvedíka

Absolvent nadstavbového kurzu si osvojí komplex poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby ozdobných figúrok a iných cukrárskych výrobkov, naučí sa využívať pomôcky potrebné k výrobe ozdobných medvedíkov.

Popis kurzu

Vzdelávací program je určený záujemcom ako nadstavbový kurz ku kurzu „Cukrár – cukrárka“, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach cukrárskej výroby. Tento kurz nie je akreditovaný Ministerstvom školstva VVaŠ SR.

 

Cieľ vzdelávacieho programu: absolvent kurzu si osvojí komplex poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby ozdobných figúrok a iných cukrárskych výrobkov, naučí sa využívať pomôcky potrebné k výrobe ozdobných medvedíkov.

 

Metódy výučby: výklad problematiky spojený s praktickým výcvikom. Dôraz sa kladie na samostatnú prácu, získanie praktických návykov a zručností.

 

Termín kurzu:                              28.8.2021

Účastnícky poplatok:                 120,- eur

Lektorka:                                        Andrea „Lorna“ Rogoňová

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

8 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

120,00