Basebalový model komunikácie

Basebalový model komunikácie

Aj Vy ste zažili situáciu, keď Vaše slová a odporučenia nepadli na „úrodnú pôdu“? Myslíte to predsa dobre, Vaše riešenia sú reálne a logické a napriek tomu ste ostal nepochopený? Tento kurz je určený pre nižších a stredných obchodných i neobchodných manažérov, majiteľov firiem.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený: nižších a stredných obchodných i neobchodných manažérov, majiteľov firiem

Aj Vy ste zažili situáciu, keď Vaše slová a odporučenia nepadli na „úrodnú pôdu“? Myslíte to predsa dobre, Vaše riešenia sú reálne a logické a napriek tomu ste ostal nepochopený ? Máte problém usmerniť svojich podriadených, či kolegov? Neviete ako im povedať čo robia zle a ako by to mali robiť, aby ste sa ich nedotkli a predišli tak nedorozumeniam a konfliktom?

Ako teda riadiť komunikáciu tak, aby druhá strana sama navrhla ciele a riešenia, ktoré chceme my a prevzala za nich zodpovednosť?

Absolventi sa budú vedieť pozrieť na problémy očami druhej strany, zvládnu prípravu i samotné vedenie pohovorov, tak aby neboli stresujúce a aby boli pochopení. Získajú viac relevantných informácií a návrhov riešení, budú vedieť motivovať a ľahšie si získajú druhú stranu.

Metódy použité na tréningu:
Kombinácia prednášok, cvičení, modelových situácií, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, užitočné tipy a rady lektorov, individuálny tréningový plán

Program kurzu:
• Čo je to baseballový model komunikácie a kedy sa používa?
• Aké sú jeho fázy, na čo sú zamerané a aký je ich význam?
• Čo sa stane, ak vynechám niektorú z fáz?
• V čom spočíva umenie delegovať úlohy?
• Aké sú princípy a zásady spätnej väzby? K čomu vedú?
• Ako teda dosiahnuť stotožnenie, emocionálnu lojalitu a prevzatie zodpovednosti?

Dĺžka trvania (odporúčaná): 1 deň

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

8 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: