Kurzy, školenia a semináre

 • You've just added this product to the cart:

  Indická antistresová masáž hlavy

  0 out of 5

  Indická antistresová masáž hlavy

  Indická antistresová masáž hlavy uvoľňuje napätie a stres, ktorý je už pomaly bežnou súčasťou nášho života. Okrem toho má priaznivé účinky aj proti únave, nespavosti a tiež podporuje rast a kvalitu vlasov. Indická masáž hlavy je užitočná preto, lebo sa masírujú hlavne dôležité energetické centrá.

  75,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Individuálne jazykové kurzy

  0 out of 5

  Individuálne jazykové kurzy

  Maximálne efektívna forma jazykového vzdelávania, pri ktorej lektor pracuje s jedným alebo dvoma študentami. Zabezpečujeme individuálnou formou anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky, ruský, arabský a slovenský jazyk pre cudzincov.

  17,90 
 • You've just added this product to the cart:

  Jazykové kurzy pre verejnosť

  0 out of 5

  Jazykové kurzy pre verejnosť

  Dátum otvorenia: 10.9.2018

  Absolventi jazykových kurzov majú možnosť získať niektorý z medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov. Výučbu vedú skúsení pedagógovia. Výučba prebieha polointenzívnou formou, dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách po 2 vyučovacie hodiny (16:00 – 17:30 hod. alebo 17:45 – 19:15 hod.), celkovo 70 vyuč. hod. za semester. Každý stupeň trvá ako školský polrok (semester).

  150,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Jazykové kurzy vo firmách

  0 out of 5

  Jazykové kurzy vo firmách

  Maximálne efektívna forma jazykového vzdelávania, pri ktorej lektor pracuje s jedným alebo dvoma študentami. Zabezpečujeme individuálnou formou anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, taliansky, ruský, arabský a slovenský jazyk pre cudzincov.

  17,90 
 • You've just added this product to the cart:

  Jednoduché účtovníctvo

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Jednoduché účtovníctvo

  Dátum otvorenia: 23.9.2021

  Jednoduché účtovníctvo – pozvánka

  Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu “Jednoduché účtovníctvo” obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť.

  150,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kaderník - kaderníčka

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Kaderník – kaderníčka

  Dátum otvorenia: 4.10.2021

  Kaderník – kaderníčka – pozvánka

  Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si neskôr otvoriť živnosť. Obsah kurzu “Kaderník – kaderníčka”: vlasy, masáž hlavy, hygiena, umývanie a vodová ondulácia, farbenie vlasov, odfarbenie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, všetky typy strihania.

  690,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Koučing a koučing pri práci

  0 out of 5

  Koučing a koučing pri práci

  Absolventi budú ovládať zásady správneho koučingu, poznať kvality efektívneho kouča, vedieť správne sledovať a posúdiť výkon pracovníkov v porovnaní s požadovanými štandardami, vedieť identifikovať priestor na rozvoj svojich pracovníkov, ovládať techniku správneho poskytovania spätnej väzby a motivovať, analyzovať a sumarizovať poznatky z koučingu, stanovovať ciele na rozvoj a individuálne rozvojové plány pre svojich ľudí, implementovať ich a dosiahnuť tak zvýšenie výkonu celého tímu.

 • You've just added this product to the cart:

  Kozmetik - kozmetička

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Kozmetik – kozmetička

  Dátum otvorenia: 1.2.2022

  Kozmetik – kozmetička – pozvánka

  Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Na uvedený kurz bola vydaná akreditácia Ministerstvom školstva VVaŠ SR.

  650,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kuchár - kuchárka

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Kuchár – kuchárka

  Dátum otvorenia: 22.11.2021

  Kuchár – kuchárka – pozvánka

  Absolvent vzdelávacieho programu “Kuchár – kuchárka” má vedomosti a zručnosti z oblasti uplatňovania zásad hygieny, bezpečnosti pri práci, predpisov HACCP, vie odbornú terminológiu svojho odboru, ekonomické a právne aspekty podnikania. Pozná kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, správne technologické postupy,  potrebné suroviny a zariadenia potrebné pre prípravu pokrmov studenej a teplej kuchyne, techniky expedície a estetickej  úpravy jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach.

  650,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz 2D gélový nail art

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Kurz 2D gélový nail art

  Kurz je určený pre pokročilé nechtové dizajnérky. Je zároveň doplnkovým kurzom k rekvalifikačnému kurzu Manikér – manikérka.

  99,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz 3D plastelínovým gélom

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Kurz 3D plastelínovým gélom

  Kurz je určený pre pokročilé nechtové dizajnérky. Je zároveň doplnkovým kurzom k rekvalifikačnému kurzu Manikér – manikérka.

  99,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz Body piercing

  0 out of 5

  Kurz Body piercing

  Kurz piercing

  Absolvent kurzu musí zvládnuť teoretické a odborné zručnosti nutné pre výkon činnosti body piercingu. kurz je koncipovaný na základe osnov, dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci zameranej na body piercing. Praktickú časť účastníci kurzu absolvujú v na tento účel vybavenom pracovisku. Dôraz sa kladie na nácvik pracovných postupov.

  350,00