Prezentačné zručnosti

Prezentačné zručnosti

Absolventi budú ovládať zásady správnej prípravy formálnej i obsahovej stránky prezentácie a efektívne využitie nástrojov a pomôcok pri jej príprave. Naučia sa, ako správne použiť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie, ako urobiť prezentáciu pútavou, interaktívnou, ako zaujať a získať si auditórium, pre aktívnu participáciu na prezentácii a naplnenie cieľov, pre ktoré prezentácia bola jednou z ciest.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený:

Pre obchodníkov, manažérov a majiteľov firiem a pre všetkých, ktorí potrebujú svojimi prezentáciami ovplyvniť rozhodnutia svojich obchodných partnerov, kolegov, podriadených, či nadriadených. Pre každého kto potrebuje prezentovať a komunikovať nové myšlienky, nápady a prístupy, nové stratégie, či výrobky a služby, alebo výsledky rôznych analýz, či svojej práce a potrebuje si vedieť získať pozornosť, zaujať a presvedčiť.

Pracujete na pozícii, kde si potrebujete pravidelne pripravovať prezentácie a následne ich realizovať? Vediete tím pracovníkov, ktorí taktiež pripravujú a realizujú prezentácie a chcete byť pre nich užitočným koučom v tomto smere? Chcete ovládať umenie prípravy pútavej, efektívnej prezentácie ? Chcete byt prezentujúcim, ktorý vždy zaujme, nadchne auditórium a naplní cieľ, ktorý prezentácia má priniesť? Vstúpte s nami do sveta poznania a rozvoja prezentačných zručností, odhaľte tajomstvo, ako sa stať úspešným, obľúbeným a efektívnym prezentujúcim.

Ako sa teda stať úspešným, pútavým a inšpirujúcim prezentujúcim, ktorý napĺňa svoje úlohy a ciele i vďaka zvládnutiu tejto disciplíny?

Absolventi budú ovládať zásady správnej prípravy formálnej i obsahovej stránky prezentácie a efektívne využitie nástrojov a pomôcok pri jej príprave. Naučia sa, ako správne použiť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie, ako urobiť prezentáciu pútavou, interaktívnou, ako zaujať a získať si auditórium, pre aktívnu participáciu na prezentácii a naplnenie cieľov, pre ktoré prezentácia bola jednou z ciest.

Metódy použité na tréningu:
Prednášky, cvičenia, modelové situácie, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, kamerová skúška, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, diskusia, užitočné tipy a rady lektorov.

Program kurzu:
Prezentačné zručnosti
• Nebojte sa, prezentovať sa dá naučiť!
• Čo je prezentácia a k čomu ju používame?
• Čo je dobrá prezentácia?
• Rady ako sa stať neobľúbeným, nudným a neefektívnym prezentujúcim
• Logická štruktúra prezentácie, je základ
• Menej je niekedy viac, alebo, ako pripraviť dobré slaidy?
• Keď projektor a plátno nestačí, alebo správna didaktika
• Miesto prezentácie –ako ho zvoliť a pripraviť
• Verbálny prejav – ako nenastúpiť cestu ku skaze?
• Neverbálny prejav, čo prospieva a čo škodí?
• Tréma, ako ju využiť v svoj prospech?
• Interaktivita, to najsprávnejšie korenie k úspešnej prezentácii (ako urobiť prvý dojem a udržiavať pozornosť)
• Otázky, otázky, otázky
• Prečo je sumarizácia potrebná?
• Priprav si svoju prezentáciu
• Ako to vidí kamera?
• Môj plán na ceste k úspechu

Dĺžka trvania (odporúčaná): 1 deň

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: