Vedenie pohovorov

Absolventi budú vedieť pozrieť sa na problémy očami druhej strany, zvládnu prípravu i samotné vedenie pohovorov, tak aby nebolo stresujúce a aby boli pochopení. Získajú viac relevantných informácií a návrhov riešení, budú vedieť motivovať a ľahšie si získajú druhú stranu. Zároveň budú schopní vyriešiť dlhotrvajúce problémy s problémovými členmi tímu.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený: nižších a stredných obchodných i neobchodných manažérov, majiteľov firiem

Potrebujete doplniť tím a záleží Vám na tom, aby ste prijali tých najlepších? Čo robiť, aby Vás uchádzač o zamestnanie neoklamal, ale naopak, aby sa Vám „zdôveril“ naozaj so všetkým a mohli ste tak objektívne posúdiť jeho kompetentnosť? Ako hodnotiť a ako usmerňovať svojich podriadených, ako im povedať čo robia zle a ako by to mali robiť bez toho, aby sme si s nimi nezhoršili vzťahy? Ako „doviesť ignorantov k rozumu“? Musel i ste tlmočiť nepríjemné rozhodnutia a nevedeli ste ako na to?

Ako teda získať tých najlepších uchádzačov? Ako hodnotiť a usmerňovať, aby druhá strana sama navrhla ciele a riešenia, ktoré chceme my a prevzala za nich zodpovednosť? A ako si poradiť s „nespolupracujúcimi“ členmi tímu?

Absolventi budú vedieť pozrieť sa na problémy očami druhej strany, zvládnu prípravu i samotné vedenie pohovorov, tak aby nebolo stresujúce a aby boli pochopení. Získajú viac relevantných informácií a návrhov riešení, budú vedieť motivovať a ľahšie si získajú druhú stranu. Zároveň budú schopní vyriešiť dlhotrvajúce problémy s problémovými členmi tímu.

Metódy použité na tréningu:
Kombinácia prednášok, cvičení, modelových situácií, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, užitočné tipy a rady lektorov, individuálny tréningový plán

Program kurzu:
Prijímacie pohovory
Ako čo najlepšie odhaliť potenciál a riziká uchádzačov o zamestnanie?
• Aký je význam prijímacích pohovorov?
• Čo mu predchádza?
• Aká je jeho správna štruktúra?
• Ako sa pripraviť na jednotlivé fázy a na čo nesmieme zabudnúť?
• Čo po pohovore ? Ako čo najlepšie zužitkovať informácie z pohovorov?
• Aké otázky používať pri v jeho jednotlivých fázach?
• Čo všetko musíme počas pohovoru sledovať?
• Akých chýb sa dopúšťajú manažéri pri prijímacích pohovoroch a aké môžu mať následky?

Hodnotiace pohovory
Ako odhaliť podriadeným ich rezervy a dosiahnuť aby chceli zlepšiť a zlepšili svoj výkon?
• – Aký je význam a ciele hodnotiaceho pohovoru?
• – Na aké otázky dáva odpovede pracovníkovi?
• – Akú úlohu zohráva spätná väzba a ako ju správne využiť?
• – Ako motivovať počas hodnotiaceho pohovoru?
• – Čo treba mať pri hodnotení na pamäti?
• – Čo predchádza hodnotiacemu pohovoru?
• – Aká je jeho správna štruktúra?
• – Čo po pohovore? Čo robiť, aby sa dohodnutý progres naozaj dostavil?
• – Čím hodnotenie nesmie byť? Aké sú časté chyby hodnotiacich a aké môžu mať následky?

Obtiažne pohovory
Ako na chronických neplničov úloh a ako oznámiť nepríjemné rozhodnutia?
• – Kedy použiť obtiažne pohovory?
• – Aký je význam a ciele obtiažného pohovoru?
• – Čo mu predchádza?
• – Aká je jeho správna štruktúra?
• – Ako zvládať emócie druhej strany?
• – Čo po pohovore?

Dĺžka trvania (odporúčaná): 1 deň

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

8 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: