Riadenie predaja a zákazníkov

Riadenie predaja a zákazníkov

Absolventi kurzu pochopia celý proces identifikácie a získavania tých najdôležitejších zákazníkov, princípy myslenia a práce s nimi v jednotlivých etapách rozvoja a budú schopní na základe vecnej i osobnostnej analýzy tento rozvoj plánovať a riadiť.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený: Key Account Managerov a obchodníkov starajúcich sa o kľúčových zákazníkov

Láka Vás práca manažéra obchodu, či manažéra pre kľúčových zákazníkov? Alebo už nesiete zodpovednosť za výsledky ich predaja a nie ste s týmito výsledkami sami spokojní, dokonca nespĺňate očakávania? Viete, že potenciál zákazníka je väčší, ale neviete ho dostatočne využiť? Alebo ste neskoro identifikovali naozaj kľúčového zákazníka v regióne, či predajnom kanály a „ovládla“ ho už konkurencia? Ako to zvrátiť? A čo robiť, aby sa to neopakovalo? Aké sú vlastne ciele a význam starostlivosti o kľúčových zákazníkov? Ako rozvíjať a riadiť budúcnosť obchodu s nimi a čo k tomu potrebujeme?
Chcete teda vedieť ako správne identifikovať kľúčových zákazníkov a ako s nimi pracovať, aby ste u nich dosiahli postavenie kľúčového dodávateľa a ich prostredníctvom maximálne využili potenciál Vášho regiónu, či predajného kanálu?

Absolventi kurzu pochopia celý proces identifikácie a získavania tých najdôležitejších zákazníkov, princípy myslenia a práce s nimi v jednotlivých etapách rozvoja a budú schopní na základe vecnej i osobnostnej analýzy tento rozvoj plánovať a riadiť.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: