Stres a riešenie konfliktov

Stres a riešenie konfliktov

Absolventi budú vedieť o strese a konflikte všetko potrebné, aby im vedeli čeliť. Budú vedieť stres, či konflikt predvídať, identifikovať a prechádzať mu, ale aj ako zlepšiť plánovanie svojho času a aktivít, či zvládať emócie a uvedomele riadiť svoje reakcie. Budú sa výrazne menej často dostávať do stresovej, či konfliktnej situácie a budú ovládať techniky ich zvládania. Získajú schopnosť získať a udržať životnú rovnováhu a vysokú výkonnosť svoju i svojich ľudí.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený: vedúci kolektívov a manažéri na všetkých úrovniach, personalisti, majitelia firiem, športoví tréneri, obchodní zástupcovia a každý, kto sa častejšie stretáva so záťažovými situáciami

Pracujete pod tlakom a trvá to už dlho ? Ste nervózni a prichádzate do konfliktov častejšie akoby ste chceli ? Neviete sa dobre sústrediť na prácu a „vŕzga“ Vám to už aj v súkromí ? Alebo potrebujete nasmerovať svojich ľudí, kolegov, či partnera od zbytočných hádok k pragmatickej diskusii a k vyriešeniu problému ? Chcete urovnať konflikt tak, aby boli spokojné obe strany a neviete ako na to?

Chcete teda vedieť ako možno blížiaci sa stres, či konflikt predvídať, identifikovať ho a predchádzať mu ? Chcete spoznať svoje vlastné stresory a vedieť ako im čeliť? A chcete vedieť ako „uhasiť“ už prepuknutý konflikt, zabrániť deštrukcii a vytvoriť tak podmienky pre efektívnu prácu celého tímu?

Absolventi budú vedieť o strese a konflikte všetko potrebné, aby im vedeli čeliť. Budú vedieť stres, či konflikt predvídať, identifikovať a prechádzať mu, ale aj ako zlepšiť plánovanie svojho času a aktivít, či zvládať emócie a uvedomele riadiť svoje reakcie. Budú sa výrazne menej často dostávať do stresovej, či konfliktnej situácie a budú ovládať techniky ich zvládania. Získajú schopnosť získať a udržať životnú rovnováhu a vysokú výkonnosť svoju i svojich ľudí.

Metódy použité na tréningu:
Prednášky, testy, cvičenia, modelové situácie, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, diskusia, užitočné tipy a rady lektorov, individuálny tréningový plán

Program kurzu:
Stres
Ako nepodľahnúť a predchádzať stresu a ako si uchovať životnú rovnováhu.

• Čo je stres a aké druhy stresu rozoznávame?
• Aké sú symptómy a dôsledky stresu?
• Aké sú fázy stresu a čo sa počas nich odohráva?
• Aké sú príčiny stresu?
• Aké môžu byť rôzne podoby a stupne psychickej záťaže?
• Čo je to frustrácia a deprivácia a ako ovplyvňujú náš život a výkon?
• Ako rozpoznať stres?
• Aké typy emocionálnej záťaže prináša stres a ako ju zvládať?
• Ako ovplyvní zvládnutie emócií a stresu náš životný štýl a sociálna opora?
• Čo nás najviac stresuje a ako môžeme eliminovať naše najčastejšie stresory?
• Ako môžeme byť sám sebe stresorom a ako z toho von?
• A ako môžete byť stresorom pre iných?
• Ako môžeme pomáhať iným prekonávať stres?
• Aké relaxačné techniky môžeme použiť?

Riešenie konfliktov
Ako predchádzať konfliktom a ako ich riešiť, aby nedošlo k deštrukcii, ale k spolupráci.

• Čo je to konflikt?
• V čom spočíva podstata konfliktu, aké sú jeho príčiny, význam a následky?
• Kde všade sa s konfliktom stretávame a čo ho ovplyvňuje?
• Aké tipy konfliktov poznáme?
• Aké sú jednotlivé fázy konfliktu a čo sa v nich odohráva?
• Čo znamená výraz „rub a líc konfliktu“?
• Konflikty na pracovisku. Čo spôsobujú a čo je v nich najvážnejším problémom?
• Akými zásadami sa máme riadiť pri riešení konfliktu?
• Aké sú kroky efektívneho riešenia konfliktov, ich postupnosť a obsah?
• Ako komunikovať s konfliktným kolegom a ako sa vyhnúť deštruktívnemu správaniu?
• Aké štýly a spôsoby riešenia konfliktu poznáme a ako ich správne použiť?

Dĺžka trvania (odporúčaná): 1 deň

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: