Sales Camp

Absolventi budú ovládať základné pravidlá a systém práce obchodného zástupcu, proces excelentnej exekúcie na predajnom mieste, realizáciu štruktúrovanej a efektívnej obchodnej návštevy predajného miesta. Budú rozumieť, čo sú exekučné štandardy, ako ich napĺňať, čo je kompetenčný model práce obchodného zástupcu.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený: pre absolventov škôl s ambíciou pracovať v budúcnosti ako obchodní zástupcovia ,pre mladých ľudí ,ktorí už pracujú v inej oblasti a majú ambíciu stať sa obchodným zástupcom. Pre obchodné spoločností, ktoré chcú zvýšiť profesionalitu svojich predajných tímov, resp. chcú zveriť pred výber nových členov svojich predajných tímov, profesionálom v oblasti predajnej exekúcie.

Skončili ste školu, resp. už pracujete, láka Vás atraktívna práca obchodného zástupcu, no nemáte žiadne skúsenosti? Máte v takomto prípade obavu z neúspešnosti Vašej účasti na výberových pohovoroch na takúto pozíciu, resp. ste ich absolvovali, no neúspešne? Sales Camp je pre Vás ideálnym riešením, k úspešnému priblíženiu sa tomuto cieľu. Počas 5 dní Vás experti z oblasti predajnej exekúcie, komplexne kvalitne, teoreticky i prakticky pripravia na reálnu prácu obchodného zástupcu, ako i na úspešné zvládnutie výberového pohovoru na takúto pozíciu.
Zodpovedáte za výber členov predajného tímu vo Vašej spoločnosti? Chcete mať istotu, že vyberiete tých najlepších z najlepších? Spolupráca s exekučnými expertmi priamo z praxe Vám túto istotu preukázateľne zvýši. Využitie Sales Campu je i cestou k assessmentu Vášho už existujúceho predajného tímu a k zvýšeniu jeho profesionality.

Absolventi budú ovládať základné pravidlá a systém práce obchodného zástupcu, proces excelentnej exekúcie na predajnom mieste, realizáciu štruktúrovanej a efektívnej obchodnej návštevy predajného miesta. Budú rozumieť, čo sú exekučné štandardy, ako ich napĺňať, čo je kompetenčný model práce obchodného zástupcu. Osvoja si základné obchodné zručnosti a pravidlá na ceste k úspešnému uzatvoreniu obchodu. Pochopia, čo je systémový merchandising, ako ho na pozícii OZ správne manažovať. Naučia sa priamo na obchodnej prevádzke, ako prakticky využiť získane poznatky, riešením konkrétnych úloh, vyplývajúcich zo zodpovedností OZ. Naučia sa, ako sa správne pripraviť k úspešnému zvládnutiu prijímacieho pohovoru na pozíciu OZ.

Metódy použité na tréningu:
Prednášky, cvičenia, modelové situácie, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, diskusia, užitočné tipy a rady lektorov, praktická práca v teréne a riešenie reálnych praktických zadaní a situácií.

Program kurzu:

• Čo je predajný trh, predajné kanály,predajné miesta, ich segmentácia?
• OZ, kto to je, aká je jeho rola, poslanie?
• Základný systém práce OZ
• Proces excelentnej exekúcie na predajnom mieste
• Štruktúrovaná obchodná návšteva
• Exekučné štandardy
• Predajné zručnosti, vyjednávanie a úspešné uzatvorenie obchodu
• Systémový merchandising a jeho manažovanie
• Práca v teréne – projekcia reálnej práce OZ
• Výberový pohovor na pozíciu OZ, správna príprava na jeho úspešné zvládnutie

Dĺžka trvania (odporúčaná): 1 deň

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

40 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: