Projektový manažment

Projektový manažment

Absolventi kurzu Projektový manažment spoznajú úlohu a význam projektového manažmentu, ako jedného z dôležitých nástrojov rozvojového procesu spoločností, firiem i individuálneho podnikania. Budú rozumieť špecifikám, ktoré projektový manažment sprevádzajú a osvoja si zásady, pravidlá tvorby a zadávania projektov, ich organizácie a komunikácie. Spoznajú a osvoja si kľúčové momenty a kroky pri realizácii projektov, ich manažovania, ako i zásady tvorby motivovaného a efektívne pracujúceho projektového tímu. Pri praktickej simulácii realizácie projektu si vyskúšajú pretransformovať svoje teoretické poznatky do praktickej projektovej činnosti. Spoznajú proces implementácie výsledkov projektu a dôležitosť post auditu reálnej implementácie.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený: Vyšší a stredný manažment spoločností z oblasti komercie, výroby, logistiky, služieb, majitelia firiem a podnikatelia z rôznych oblastí pôsobenia.

Zodpovedáte za riadenie spoločnosti a projektový manažment môže byť cestou, ako túto spoločnosť ďalej rozvíjať? Ste členom vrcholového, resp. stredného manažmentu spoločnosti, ktorý môže hrať kľúčovú rolu v oblasti realizácie rozvojových projektov? Ste majiteľom spoločnosti a riešite jej ďalšie strategické smerovanie? Ste podnikateľom a pripravujete svoj podnikateľský zámer ?

V tomto prípade je kurz projektového manažmentu výbornou platformou, pre možnosť spoznať a osvojiť si zásady, pravidlá efektívnej a úspešnej realizácie rozvojových projektov, ako jedného z nástrojov smerujúcich k ďalšiemu pozitívnemu posunu spoločností, firiem a podnikateľských zámerov.

Ako sa teda stať úspešným a efektívnym zadávateľom projektov, projekt lídrom, užitočným členom projektového tímu, majiteľom spoločnosti, s moderným a progresívnym prístupom k manažovaniu svojej firmy, podnikateľom s premysleným a systémovým prístupom k svojej aktivite?

Absolventi kurzu Projektový manažment spoznajú úlohu a význam projektového manažmentu, ako jedného z dôležitých nástrojov rozvojového procesu spoločností, firiem i individuálneho podnikania. Budú rozumieť špecifikám, ktoré projektový manažment sprevádzajú a osvoja si zásady, pravidlá tvorby a zadávania projektov, ich organizácie a komunikácie. Spoznajú a osvoja si kľúčové momenty a kroky pri realizácii projektov, ich manažovania, ako i zásady tvorby motivovaného a efektívne pracujúceho projektového tímu. Pri praktickej simulácii realizácie projektu si vyskúšajú pretransformovať svoje teoretické poznatky do praktickej projektovej činnosti. Spoznajú proces implementácie výsledkov projektu a dôležitosť post auditu reálnej implementácie.

Metódy použité na tréningu: prednášky, cvičenia, modelové situácie, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, diskusia, užitočné tipy a rady lektorov, simulácia komplexného praktického procesu, hranie rolí

Program kurzu:
Projektový manažment
• Projektový manažment, jeho rola a význam
• Špecifiká projektového manažmentu
• Status Q -identifikovanie problému, definovanie cieľov a očakávaní projektového riešenia
• Základný projekt plán a proces schvaľovania
• Organizácia projektu
• Projektový tím, jeho tvorba a definovanie rolí jednotlivých členov
• Komunikácia projektu
• Ekonomika projektu
• Zber kľúčových informácií
• Podrobný akčný plán, časový harmonogram
• Vyhodnocovanie priebehu projektu
• Práca projektového tímu, mítingy projektového tímu
• Motivovaný projektový tím a jeho efektívna spolupráca
• Praktická simulácia exekúcie projektu
• Implementácia výsledkov projektu
• Post audit implementácie výsledkov projektu a jeho význam

Dĺžka trvania (odporúčaná): 1 deň

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: