Firemná komunikácia a riešenie konfliktov na pracovisku

Firemná komunikácia a riešenie konfliktov na pracovisku

Absolventi budú ovládať zásady správnej a efektívnej firemnej komunikácie, naučia sa ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí, ako zvládať obtiažne situácie a riešiť konflikty na pracovisku. Spoznajú, akým chybám sa treba vyvarovať, ako komunikáciu zlepšovať a zvládať prípadný stres, vyplývajúci z problémov vo firemnej komunikácii.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený:

Interná klíma každej spoločnosti, je významne ovplyvnená vzájomnou komunikáciou jej pracovníkov.
Často krát sa hovorí, že: “všetko je o komunikácii !“, alebo „nemému dieťaťu, ani vlastná mať nerozumie!“

Pracujete v kolektíve? Denne komunikujete so svojimi nadriadenými, podriadenými, resp. s kolegami na rovnakej úrovni pracovného zaradenia? Spolupracujete s kolegami z iných oddelení, ale narážate na nepochopenie? Chcete aby Vaši spolupracovníci s Vami radi komunikovali, boli k Vám otvorení a zaujímal ich Váš názor? Cítite, že potrebujete zmeniť svoj doterajší spôsob komunikácie na efektívnejší?

Ako si teda osvojiť pravidlá správnej firemnej komunikácie, stať sa reprezentantom správnej firemnej kultúry a efektívne komunikovať v každej situácii a s každým?

Absolventi budú ovládať zásady správnej a efektívnej firemnej komunikácie, naučia sa ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí, ako zvládať obtiažne situácie a riešiť konflikty na pracovisku. Spoznajú, akým chybám sa treba vyvarovať, ako komunikáciu zlepšovať a zvládať prípadný stres, vyplývajúci z problémov vo firemnej komunikácii.

Metódy použité na tréningu:
Prednášky, cvičenia, modelové situácie, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, kamerová skúška, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, diskusia, užitočné tipy a rady lektorov.

Program kurzu:
• Aká je úloha a podstata firemnej komunikácie?
• Aký je význam dobrej komunikácie so zamestnancami?
• Aké rôzne prístupy k internej komunikácii poznáme?
• Aké rôzne smery internej komunikácii poznáme?
• Akých najčastejších chýb sa v internej komunikácii dopúšťame?
• A ako ich môžeme eliminovať?
• Čo je to konflikt ? K čomu vedie a kde sa s ním môžeme stretnúť?
• Aké tipy konfliktov poznáme a aké sú ich príčiny?
• Aké rôzne štýly komunikácie poznáme, ako ich rozlíšime a ako im prispôsobiť svoj štýl?
• Aká je moja vlastná emocionalita a aký je môj štýl komunikácie?
• Aké su fázy konfliktu, čo môžeme v jednotlivých fázach očakávať a ako postupovať?
• Ako identifikovať a ako riešiť konflikt na pracovisku?
• Čo ovplyvňuje náš postoj ku konfliktu?
• Aké sú štýly a techniky riešenia konfliktu?
• Akých 6 krokov obsahuje správne štruktúrované riešenie konfliktu?
• Akými zásadami sa pri riešení konfliktu riadime?
• K čomu vedie dlhodobý konflikt, aké môžu byť následky a čo robiť pre odbúranie stresu?

Dĺžka trvania (odporúčaná): 2 dni

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: