Koučing a koučing pri práci

Koučing a koučing pri práci

Absolventi budú ovládať zásady správneho koučingu, poznať kvality efektívneho kouča, vedieť správne sledovať a posúdiť výkon pracovníkov v porovnaní s požadovanými štandardami, vedieť identifikovať priestor na rozvoj svojich pracovníkov, ovládať techniku správneho poskytovania spätnej väzby a motivovať, analyzovať a sumarizovať poznatky z koučingu, stanovovať ciele na rozvoj a individuálne rozvojové plány pre svojich ľudí, implementovať ich a dosiahnuť tak zvýšenie výkonu celého tímu.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený: majitelia firiem, stredný a vyšší manažment obchodných spoločností , ale i z oblasti služieb, výroby, štátnej sféry a športového trénerstva

Zodpovedáte za svoj pracovný tím a cítite potrebu zvýšiť výkon niektorých členov, alebo celého tímu ? Chcete ovládať umenie maximálneho využitia potenciálu Vašich pracovníkov a ich motivácie? Máte ideálnu možnosť vstúpiť spolu s nami do tajov tohto umenia, osvojiť si potrebné vedomosti a zručnosti a stať sa uznávaným šéfom, či vedúcim.

Ako sa teda stať úspešným a efektívnym koučom, uznávaným šéfom, ktorého pracovníci maximálne využívajú svoj individuálny potenciál, sú motivovaní a úspešne plnia svoje pracovné úlohy?

Absolventi budú ovládať zásady správneho koučingu, poznať kvality efektívneho kouča, vedieť správne sledovať a posúdiť výkon pracovníkov v porovnaní s požadovanými štandardami, vedieť identifikovať priestor na rozvoj svojich pracovníkov, ovládať techniku správneho poskytovania spätnej väzby a motivovať, analyzovať a sumarizovať poznatky z koučingu, stanovovať ciele na rozvoj a individuálne rozvojové plány pre svojich ľudí, implementovať ich a dosiahnuť tak zvýšenie výkonu celého tímu.

Metódy použité na tréningu:
Prednášky, cvičenia, modelové situácie, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, diskusia, užitočné tipy a rady lektorov, individuálny tréningový plán

Program kurzu:

Koučing
Ako spraviť z dobrých pracovníkov ešte lepších a ako zvýšiť ich výkon.

• Čo je koučing?
• Čím sa odlišuje od iných metód rozvoja?
• Aké sú základné nástroje koučingu?
• Čo je úlohou kouča a čo je podstatou koučingu?
• Aké sú hlavné ciele koučingu?
• Čo koučing určite nie je?
• Prečo je koučing dôležitý a aký má význam?
• Čo robí efektívny kouč a aké sú predpoklady úspešneho koučingu?
• Koho a kedy koučovať a koho nie?
• Aká je postupnosť koučingu a čo znamená „kruh koučingu“?
• Aké sú jeho jednotlivé fázy a ako ich zvládnuť?
• Ako správne sledovať výkon pracovníka, v porovnaní s požadovanými štandardami?
• Ako identifikovať a správne komunikovať pracovníkom ich priestor na ďalší rozvoj?
• Ako správne stanovovať pracovné ciele?
• Ako zostaviť a správne implementovať individuálne rozvojové plány? Prečo?
• Hlavné zásady správneho koučingu. Ktoré sú to?
• Čo je to spätná väzba a aký je jej význam a aká jej je pridaná hodnota?
• Aká sú jej pravidlá a postupnosť? Čo musím dodržiavať?
• Ako teda správne poskytovať spätnú väzbu a využiť správne tipy?
• Čoho sa pri spätnej väzbe vyvarovať ? Čo nesmieme pri nej robiť?
• Ako prijímať spätnú väzbu?
• Aké nástroje by sme mali v koučingu využívať a prečo?
• Kvality efektívneho kouča? Ktoré sú to, ako sa prejavujú?

Koučing pri práci
• Čo je to „koučing pri práci“ a aký je jeho význam?
• Aké sú správne princípy koučingu pri práci?
• Kvality správneho kouča pri práci. Ktoré sú to, ako sa prejavujú?
• Ako súvisia štandardy hodnotenia s klasifikáciou výkonu?
• Aké sú techniky koučovania pri práci?
• Tipy pre správny koučing pri práci. Čo robiť a čo nie?
• Aké nástroje, dokumentácia a reporting sú používané pri koučing pri práci?
• Ako nastaviť a implementovať systém koučingu pri práci?

Dĺžka trvania (odporúčaná): 1 deň

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: