Vedenie porád

Absolventi kurzu nájdu odpovede na všetky tieto otázky a budú schopní pripraviť a viesť zaujímavé, užitočné a efektívne porady na ktoré sa budú ľudia tešiť!

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený: majstri, predáci, nižší, strední i vyšší manažéri vo výrobnom, obchodnom i verejnom sektore.

Zúčastňujete sa rôznych porád na rôznych úrovniach? Zdá sa Vám, že porady často nespĺňajú svoj účel a niekedy sú vysloveným mrhaním času? Alebo máte pocit, že aj Vaším poradám chýba väčšia dynamika, záujem, či disciplína? Že niektorým účastníkom je všetko jedno? Alebo ste začínajúci manažér, nemáte skúsenosti s vedením porád a obávate sa, aby ste na nich „nepohoreli“? Chcete teda vedieť ako poradu správne zamerať a pripraviť, ako udržať správny smer a pozornosť účastníkov a ako ich zapájať? Aj ako sa vysporiadať s obtiažnymi situáciami a účastníkmi? Ako ju časovo minimalizovať a dospieť k spoločným riešeniam s ktorými budú účastníci stotožnení?

Absolventi kurzu nájdu odpovede na všetky tieto otázky a budú schopní pripraviť a viesť zaujímavé, užitočné a efektívne porady na ktoré sa budú ľudia tešiť!

Metódy použité na tréningu:
Kombinácia prednášok, cvičení, modelových situácií, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, užitočné tipy a rady lektorov, individuálny tréningový plán

Program kurzu:
Vedenie porád
Ako pripraviť a viesť zaujímavé, užitočné a efektívne porady, na ktoré sa účastníci budú tešiť?
• Čo je cieľom a aký je význam porád?
• Čo je vlastne porada a aké druhy porád rozlišujeme?
• Čím sa vyznačuje efektívna porada?
• Kedy je porada zaujímavá?
• Aké sú princípy správneho vedenia porád?
• Kedy poradu zvolať a kedy zvoliť inú formu komunikácie?
• Ako sa na poradu pripraviť a na čo nesmieme zabudnúť?
• Čo musíme mať na pamäti pri zostavovaní programu porady?
• Aká je správna štruktúra porady?
• Ako na porade komunikovať?
• Aké sú následné kroky po porade? Čo a kedy je potrebné urobiť po jej skončení?
• Aké sú najčastejšie chyby pri vedení porád?
• Čím sa vyznačujú chaotické porady a aké sú riešenia?
• Ako pracovať s rôznymi typmi účastníkov?
• Ako predchádzať konfliktom na porade a ako ich riešiť?
• Ako zapájať a motivovať účastníkov a ako dosiahnuť konsenzus?
• Čo súvisí s vedením porád?

Dĺžka trvania (odporúčaná): 1 deň

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

8 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: