Základy efektívnej komunikácie

Základy efektívnej komunikácie

Absolventi kurzu “Základy efektívnej komunikácie” pochopia celý zložitý proces komunikácie, budú poznať jeho princípy a všetko čo ho ovplyvňuje, dozvedia sa cenné tipy a rady, budú si vedieť získať dôveru druhej strany, znížiť riziko odmietnutia a častejšie dosiahnuť, aby druhá strana povedala „ÁNO“.

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený pre: všetkých, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi – obchodníci v teréne i za pultom, servisní pracovníci, kontrolóri, ale aj vedúcich pracovníkov pre lepšiu komunikáciu so svojím tímom, či inými oddeleniami.

Aj Vám sa stáva, že sa Vám nepodarí presadiť svoj návrh u Vášho zákazníka, šéfa, kolegu, či podriadeného, alebo v súkromí? Chceli by ste Vaše návrhy presadiť častejšie? Chcete poznať najčastejšie príčiny zlyhania komunikácie, ako sa ich vyvarovať a čo spraviť, aby Vás Vaše okolie viac akceptovalo? Chcete poznať faktory úspechu efektívnej komunikácie? Zaujíma Vás teda ako dosiahnuť aby druhá strana častejšie povedala „ÁNO“?

Absolventi pochopia celý zložitý proces komunikácie, budú poznať jeho princípy a všetko čo ho ovplyvňuje, dozvedia sa cenné tipy a rady, budú si vedieť získať dôveru druhej strany, znížiť riziko odmietnutia a častejšie dosiahnuť, aby druhá strana povedala „ÁNO“.

Metódy použité na tréningu:
Kombinácia prednášok, cvičení, modelových situácií, skupinové riešenia a ich analýza spojená so spätnou väzbou, odovzdávanie vzájomných skúseností z praxe, diskusia, užitočné tipy a rady lektorov, zostavenie analýzy a strategického plánu rozvoja vlastného kľúčového zákazníka, individuálny tréningový plán

Program kurzu:

Základy efektívnej komunikácie
Ako sa častejšie presadiť a dosiahnuť súhlas druhej strany?
• Čo je to efektívna komunikácia?
• Aké sú základné princípy efektívnej komunikácie?
• Čo je to a z čoho pozostáva komunikačná pyramída?
• Aké faktory ovplyvňujú jednotlivé fázy komunikačnej pyramídy?
• Ktorá fáza komunikačnej pyramídy je najdôležitejšia a prečo?
• Ako si získať dôveru druhej strany (zákazníka, kolegu, podriadeného)?
• Aká je úloha „1. dojmu“, ako sa dá ovplyvniť a využiť?
• Čo je to „aktívne načúvanie“ a ako sa dá naučiť a využiť? Čo nám prinesie?
• Akých chýb v komunikácii sa dopúšťame najčastejšie?
• Reč tela. Aký je jej význam a ako sa dá čítať a využiť?
• Aké druhy otázok poznáme, ako ich kladieme a kedy ktoré používame, aby sme získali čo najviac informácií?
• Ako využiť otázky na rozvíjanie konverzácie?
• Čo je to„Zákon psychologickej reciprocity“ a ako sa uplatňuje v komunikácii?

Zvládanie obtiažnych situácií v komunikácii
Ako správne reagovať v kritických situáciách a ako ich vyriešiť bez zhoršenia vzťahov?
• Čo je to asertivita, čoho sa treba vyvarovať a ako sa odlišuje od pasivity a agresivity?
• Ako správne reagovať na neprimerané požiadavky ? Ako povedať asertívne „NIE“?
• Aké druhy kritiky poznáme a ako ich riešime?
• Ako vyriešiť sťažnosť a ako upokojiť nahnevaného klienta, či kolegu?
• Aké môžu byť reakcie na naše návrhy a ako pri nich postupovať?
• Aké druhy nákupných signálov (signálov súhlasu) poznáme a ako na nich reagovať?
• Ako reagovať na otázku?
• Ako reagovať na námietku?
– Aké druhy námietok poznáme, kedy ich môžeme očakávať a aké sú dôsledky ich neprekonania?
– Ako využiť námietku na lepšie pochopenie druhej strany a ako príležitosť na dosiahnutie súhlasu ?
– Podľa akej schémy postupovať, aby sme námietku prekonali?
– Aké sú princípy prekonávania námietok?
– Aká je účinná prevencia a ako sa dá na očakávané námietky pripraviť vopred?

Uzatváranie dohody
Ako si počínať v záverečnej fáze dosahovania súhlasu a ako to nepokaziť?
• Prečo treba jednanie vždy uzatvárať?
• Aké sú techniky uzatvárania?
• Ktoré techniky použiť v akej situácii?
• Ako sa dajú identifikovať „nákupné signály“, teda signály súhlasu a čo treba po ich identifikácii spraviť?
• Aké kroky nasledujú po „uzatvorení“, čo tým získame a čomu sa vyhneme?
• Aké sú faktory úspechu pri „uzatváraní“?

Vyššia forma komunikácie – základy obchodnej psychológie
Ako zvýšiť pravdepodobnosť súhlasu využitím poznatkov o osobnostných typoch?
• Aké osobnostné typy poznáme a čím sú charakteristické?
• Ako zaobchádzať s jednotlivými typmi, aby sme dosiahli súhlas?
• Aký je môj osobnostný štýl a ako ho prispôsobiť štýlu druhej strany? Na čo si mám dať pozor?

Dĺžka trvania (odporúčaná): 1 deň

Termín realizácie: podľa dohody

Cena: cenovú ponuku Vám spracujeme podľa konkrétnych podmienok

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: