Taping – kurz kinesiotape

Taping – kurz kinesiotape

119,00 

Kurz kinesiotape – taping je určený pre záujemcov o túto problematiku. Kurz je určený ako nadstavbový kurz pre absolventov kurzu klasickej masáže.

Popis kurzu

Cieľová skupina záujemcovia o oblasť kinesiotapingu

Cieľ školenia nadobudnutie základných zručností v tapingu

 Program

 Základy a význam kinesiotape (predstavenie kinesiotape, indikácie, kontraindikácie, spôsoby tapovania, využitie v praxi ako alternatívny spôsob terapie a prevencie)

  1. Kinesiologické tapovanie HK (vybrané skupiny svalov)
  2. Kinesiologické tapovanie DK (vybrané skupiny svalov)
  3. Kinesiologické tapovanie šije
  4. Kinesiologické tapovanie chrbta
  5. Kinesiologické tapovanie hrudníka + brucha
  6. Kinesiologické tapovanie pri VAS a TrP (bolestivé stavy motorického systému)

 

Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Pomôcky       Na kurz si prineste ostré nožnice.

 

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

10 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

119,00