Reflexná masáž chodidiel

Reflexná masáž chodidiel

93,00 

Cieľom kurzu je vyškolenie na ďalšiu činnosť masáží chodidiel, vyhľadávanie reflexných bodov a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie reflexných masáží, teória v oblasti správnej výživy, ako spôsob predchádzania ochoreniam, vzájomné súvsťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela.

Popis kurzu

Cieľ: vyškolenie na ďalšiu činnosť masáží chodidiel, vyhľadávanie reflexných bodov a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie reflexných masáží, teória v oblasti správnej výživy, ako spôsob predchádzania ochoreniam, vzájomné súvsťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie reflexnej masáže chodidiel.

Cieľové skupiny: zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitnes centier, pedikéri, kozmetičky, …

Metódy výučby: prednášky lektora, praktické ukážky, prednášky lekára, vzájomná diskusia, praktické cvičenia s nákresom chodidla pre identifikáciu ochorenia klienta, odporúčaná literatúra

Forma záverečnej skúšky: písomný test + praktická skúška

Časový rozsah kurzu: 58 vyuč. hod. (17 hod. teoretická časť + 41 hod. praktická časť)

Účastnícky poplatok: 93,- € (pre našich absolventov kurzu „Masér – klasická masáž“ 83,- €)

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30,- € + poplatok v hodnote 50,- € potrebný na vystavenie preukazu, ktorý nie je zahrnutý v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

58 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

93,00