Manuálna lymfodrenážna masáž

Manuálna lymfodrenážna masáž

150,00 

Cieľ kurzu je vyškolenie účastníkov na ďalšiu činnosť masáží, uvedenie masérov do problematiky lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže, teória v oblasti správnej výživy, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže.

Popis kurzu

Program: úvod do problematiky manuálnej lymfodrenáže, anatómia lymfatického systému, indikácie a kontraindikácie manuálnej lymfodrenáže, praktický nácvik hmatových techník, terapeutické postupy pri liečbe primárnych a sekundárnych lymfedémov, anticelulitídny program

Cieľ: vyškolenie na ďalšiu činnosť masáží, uvedenie masérov do problematiky lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže, teória v oblasti správnej výživy, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže.

Cieľové skupiny: zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitnes centier, pedikéri, kozmetičky, …

Metódy výučby: prednášky lektora, praktické ukážky, prednášky lekára, vzájomná diskusia, praktické cvičenia pre identifikáciu ochorenia klienta, odporúčaná literatúra

Forma záverečnej skúšky: písomný test + praktická skúška

Časový rozsah kurzu: 72 vyuč. hod. (27 hod. teoretická časť + 45 hod. praktická časť)

Účastnícky poplatok: 150,- € (pre našich absolventov kurzu „Masér – klasická masáž“ 135,- €)

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30,- € + polatok v hodnote 50,- € potrebný na vystavenie preukazu, ktorý nie je zahrnutý v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

72 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

150,00