Viazanie a aranžovanie kvetov (intenzívny individuálny 3-dňový floristický kurz)

Viazanie a aranžovanie kvetov (intenzívny individuálny 3-dňový floristický kurz)

590,00 

Cieľ kurzu: účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania.

Popis kurzu

Cieľ kurzu: účastníci kurzu získajú odborné, teoretické, praktické, organizačné predpoklady a kvalifikáciu pre vykonávanie služieb a činností v nasledovných oblastiach:

  • význam a funkcia aranžovania
  • teória a technológia viazania a aranžovania kvetov a bytových doplnkov
  • základy aranžovania, kvetinové ozdoby a symboly
  • viazačské práce v aranžovaní, viazanie a aranžovanie kytíc
  • rôzne druhy ďalších viazačských a aranžérskych prác, príležitostné väzby
  • kvetinové úpravy interiérov a exteriérov.

 

Cieľová skupina: kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania rôznych ozdôb do interiérov a exteriérov, zúčastňovať sa rôznych spoločenských podujatí spojených s výstavkami a predajom doplnkov a ozdôb. Kurz je vhodný aj pre  občanov / občianky so ZPS.

 

Absolvent bude ovládať technické postupy a technológie prípravy základného materiálu potrebného k aranžovaniu, farebné kombinácie, techniku viazania a vypichovania kytíc zo živého, suchého i umelého materiálu, techniku prípravy rôznych kvetinových ozdôb k sviatkom roka, aranžérske práce z oblasti svadobnej i smútočnej floristiky.

 

Absolvent nadobudne praktické zručnosti z oblasti viazania kytíc, pletenia a dekorovania vencov, vypichovania aranžmánov, tvorby venčekov pre nevesty / družičky, pierok pre ženíchov. Absolvent individuálneho kurzu vytvorí z rôznych materiálov 10 floristických prác – kytica, aranžmán zo živého materiálu, aranžmán zo sušeného materiálu, kvetinový box, veniec na dvere, svadobné pierko, venček pre nevestu, svietnik, adventný, veľkonočný alebo smútočný veniec.

 

Metódy výučby: prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.

Spôsob ukončenia kurzu: Absolventi kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Časový rozsah kurzu:               40 vyuč. hodín

Účastnícky poplatok:                 590,- € (v prípade, že si účastník chce zobrať hotové výrobky domov so sebou, je cena kurzu 690,- €. V cene kurzu je zahrnutý základný materiál – patexové náplne, drôty na kvety, stuhy, organzy, textílie, borievka, tuja, florexy, kvety, sušina tenká oranžová, lyko, sádra). Ku kurzu je potrebné si zabezpečiť ostré nožnice, nožnice na strihananie kvetov / kríkov, pracovný odev, príp. lepiacu pištoľ s náplňami.

Pozn.: kurz nie je akreditovaný Ministerstvom školstva, VVaŠ SR

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

40 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

590,00