Správa registratúry

Akreditovaný kurz

Správa registratúry

240,00 

Správa registratúry – pozvánka

Absolvent kurzu “Správa registratúry” pozná predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov. Vie vykonávať činnosť odborného pracovníka pre správu registratúry, vypracovávať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov a starať sa o registratúru organizácii.

Popis kurzu

Na uvedený rekvalifikačný kurz bol spoločnosti V.A.J.A.K. s.r.o. udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.

Cieľová skupina: Osoby s minimálne stredoškolským vzdelaním so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti správy registratúry.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu pozná predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov. Vie vykonávať prácu odborného pracovníka pre správu registratúry, vypracovávať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov všetkých druhov a starať sa o registratúru organizácii, ako aj vykonávať práce pracovníka špecializovaného právneho subjektu na úschovu záznamov nearchívneho charakteru.

Forma realizácie: prezenčný kurz

Forma ukončenia: absolventi kurzu akreditovaného MŠ SR získajú celoštátne platné osvedčenie.
Časový rozsah kurzu: 60 vyuč. hod. (prezenčná časť + samoštúdium)
Účastnícky poplatok: 240,- EUR s DPH (200,- EUR bez DPH, účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., § 3, ods. 1. Faktúru obdržíte pri otvorení kurzu.)

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

60 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

240,00