Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Akreditovaný kurz

Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

 

Aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Popis kurzu

Odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Časový rozsah:

16 hodín

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Časový rozsah:

16 hodín

Aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

  • Právne predpisy súvisiace s prácou s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použite.
  • Epidemiológia, základy z mikrobiológie vo vzťahu k dezinfekčným prípravkom na profesionálne použitie alebo k prípravkom na reguláciu živočíšnych škodcov.
  • Práca s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, právny rámec ochrany zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi.
  • Toxikológia.
  • Prenosné ochorenia a dezinfekcia.
  • Dezinfekcia a dezinsekcia – technologické postupy.
  • Deratizácia – technologické postupy.

Forma realizácie:

  • V prípade, že zamestnávateľ potrebuje vyškoliť skupinu minimálne 15 zamestnancov, je možné vykonať školenie aj v priestoroch objednávateľa.
  • V iných prípadoch organizujeme školenie s účasťou zamestnancov viacerých menších zamestnávateľských organizácii v našich priestoroch.

Lektor:

  • akreditovaný lektor

Účastnícky poplatok:

bude stanovený dohodou v závislosti od počtu účastníkov

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

16 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: