Akreditovaný kurz

Účtovník

740,00 

Na rekvalifikačný kurz “Účtovník” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných a mzdových dokumentov.

Popis kurzu

Na rekvalifikačný kurz “Účtovník” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných a mzdových dokumentov.

Komplexný kurz „Účtovník“ pozostáva z 3 modulov:

Jednoduché účtovníctvo                                                                               50 hodín

Podvojné účtovníctvo                                                                                     90 hodín

Mzdové účtovníctvo                                                                                        100 hodín

 

Bližšie informácie k modulom spolu s obsahom výučby nájdete v popise k samotným kurzom.

Priebeh kurzu: na priebehu výučby sa dohodnú účastníci s lektorkou pri otvorení kurzu

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

240 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

740,00