Akreditovaný kurz

Účtovník

680,00 

Na rekvalifikačný kurz “Účtovník” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných a mzdových dokumentov.

Popis kurzu

Na rekvalifikačný kurz “Účtovník” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných a mzdových dokumentov.

Komplexný kurz „Účtovník“ pozostáva zo 4 modulov:

Jednoduché účtovníctvo                                                                               40 hodín

Podvojné účtovníctvo                                                                                     75 hodín

Mzdové účtovníctvo                                                                                        95 hodín

Právne minimum mzdového účtovníka a personálneho manažéra      40 hodín

 

Bližšie informácie k modulom spolu s obsahom výučby nájdete v popise k samotným kurzom.

Priebeh kurzu: na priebehu výučby sa dohodnú účastníci s lektorkou pri otvorení kurzu

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej časti

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

20.5.2019
16:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

250 hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

680,00