Vysokoškolské štúdium – VŠ Danubius

Vysokoškolské štúdium – VŠ Danubius

VŠD je vysokou školou, kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny, a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese sa uplatňujú najmodernejšie vyučovacie metódy, ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky. Náš pedagogický a akademický tím pracovníkov je dostatočne skúsený a preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúciách. Ponúkame Vám v spolupráci s Vysokou školou v Sládkovičove možnosť externého vysokoškolského štúdia v novootvorenom informačno-konzultačnom stredisku v Trenčíne v nasledovných bakalárskych a magisterských študijných odboroch:

  • Právo
  • Verejná politika a verejná správa
  • Sociálna práca

Popis kurzu

Vysoká škola má akreditované tieto študijné odbory – právo, verejná politika a verejná správa, medzinárodné vzťahy a sociálna práca. Ponúkame Vám v spolupráci s Vysokou školou v Sládkovičove možnosť externého vysokoškolského štúdia v novootvorenom informačno-konzultačnom stredisku v Trenčíne v nasledovných bakalárskych a magisterských študijných odboroch:

Vysokoškolské štúdium

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: