Vysokoškolské štúdium – Paneurópska vysoká škola

Vysokoškolské štúdium – Paneurópska vysoká škola

Paneurópska vysoká škola disponuje výnimočnými predpokladmi pre ďalšie budovanie a rozvoj úspešnej a modernej vysokej školy. Dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy je vybudovanie si stabilnej pozície na trhu. Snahou Paneurópskej vysokej školy je aj širšia spolupráca s verejnosťou v podobe poskytovania zaujímavých odborných prednášok, ktorých cieľom je priblížiť a vysvetliť problematické otázky predovšetkým z oblasti práva, psychológie, ale aj informatiky, ekonómie a masmédií. Z hľadiska realizácie programov a aktivít medzinárodnej spolupráce sa Paneurópska vysoká škola opätovne zaradila medzi najaktívnejšie slovenské vysoké školy.

Popis kurzu

Paneurópska vysoká škola disponuje výnimočnými predpokladmi pre ďalšie budovanie a rozvoj úspešnej a modernej vysokej školy. Dlhodobým zámerom Paneurópskej vysokej školy je vybudovanie si stabilnej pozície na trhu. Snahou Paneurópskej vysokej školy je aj širšia spolupráca s verejnosťou v podobe poskytovania zaujímavých odborných prednášok, ktorých cieľom je priblížiť a vysvetliť problematické otázky predovšetkým z oblasti práva, psychológie, ale aj informatiky, ekonómie a masmédií. Z hľadiska realizácie programov a aktivít medzinárodnej spolupráce sa Paneurópska vysoká škola opätovne zaradila medzi najaktívnejšie slovenské vysoké školy. PEVŠ nadviazala na svoje úspešné pôsobenie v novom Programe medzinárodnej kreditovej mobility Erasmus+ (KA 107) spoluprácu s krajinami ako Azerbajdžan, Čína, Gruzínsko, Hong Kong, Chile, Indonézia, Izrael, Kazachstan, Kirgizsko, Macau, Malajzia, Ruská federácia a Ukrajina, kde môžu študenti získať nové skúsenosti.

 

Fakulta práva

Fakulta ekonómie a podnikania

Ďalšie vzdelávanie

Prihláška 1.stupeň štúdia

Prihláška LLM-MBA

Vysokoškolské štúdium

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu: