SEO – optimalizácia pre vyhľadávače (začiatočníci)

Akreditovaný kurz

SEO – optimalizácia pre vyhľadávače (začiatočníci)

600,00 

Kurz je určený pre tých, čo potrebujú upevniť už získané informácie o marketingu a majú záujem sa presadiť v zamestnaní z oblasti SEO. Riešením je organické (neplatené) vyhľadávanie.

Popis kurzu

Dĺžka kurzu: 14 hodín (dĺžku kurzu je možné vopred predĺžiť, podľa potreby)

 

Cena kurzu: 600,- Eur

 

Pre koho: Pre tých, čo potrebujú upevniť už získané informácie o marketingu a majú záujem sa presadiť v zamestnaní z oblasti SEO. Riešením je organické (neplatené) vyhľadávanie.

 

Forma kurzu: prezenčne / dištančne

 

Počet študentov: 1 (max 3, vyšší počet po dohode)

 

Miesto kurzu: V.A.J.A.K. s.r.o., Nám. SNP 9, Trenčín alebo v priestoroch objednávateľa alebo  online

 

Obsah:

  • Registrácia nového účtu Google Tag Manager
  • SEO nástroje
  • Popíšeme si princípy, funkcionalitu
  • Spomenieme si časté chyby, ktoré sa robia v praxi
  • Odpovede na Vaše otázky

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

14

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o.
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

600,00