Kurzy, školenia a semináre

 • You've just added this product to the cart:

  Technik požiarnej ochrany (ďalšia odborná príprava)

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Technik požiarnej ochrany (ďalšia odborná príprava)

  Ďalšia odborná príprava je určená pre technikov PO, ktorým končí platnosť osvedčenia na výkon technika PO. Účastník získa potvrdenie o absolvovaní ďalšej odbornej prípravy technika PO, ktoré je potrebné predložiť na krajskom riaditeľstve HaZZ v mieste bydliska. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je predloženie kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO, nie staršie ako 5 rokov v deň začatia ďalšej odbornej prípravy.

  156,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Technik požiarnej ochrany (základná odborná príprava)

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Technik požiarnej ochrany (základná odborná príprava)

  Účastníci si osvoja komplex odborných poznatkov nevyhnutných k vykonávaniu funkcie technika požiarnej ochrany. Cieľom je informatívne oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu základnej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch.

  342,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Time manažment

  0 out of 5

  Time manažment

  Absolventi kurzu “Time manažment” budú vedieť lepšie plánovať, organizovať a využívať svoj čas na dosahovanie svojich cieľov v práci i súkromí. Dosiahnu badateľnú úsporu času, budú vedieť ako sa vyhnúť stresu, zvýšia svoj výkon, nájdu si čas na strategické premýšľanie, na oddych i na rodinu a častejšie dosiahnu vyrovnanosť a duševnú pohodu.

 • You've just added this product to the cart:

  Tvorba jednoduchých web stránok a eshopov s CMS Joomla (pokročilí)

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Tvorba jednoduchých web stránok a eshopov s CMS Joomla (pokročilí)

  Kurz je určený pre tých, čo potrebujú upevniť už získané informácie o marketingu a majú záujem sa presadiť v zamestnaní, či pri tvorbe web stránok.

  900,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Tvorba jednoduchých web stránok a eshopov s CMS Joomla (začiatočníci)

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Tvorba jednoduchých web stránok a eshopov s CMS Joomla (začiatočníci)

  Kurz je určený pre tých, čo potrebujú upevniť už získané informácie o marketingu a majú záujem sa presadiť v zamestnaní, či pri tvorbe web stránok.

  600,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Účtovník

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Účtovník

  Na rekvalifikačný kurz “Účtovník” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore, resp.chcú nájsť uplatnenie v oblasti účtovníckej praxe. Účastníci kurzu si osvoja základné poznatky a zručnosti nevyhnutné pre uskutočňovanie účtovných operácií a vedenie účtovných a mzdových dokumentov.

  600,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Vedenie pohovorov

  0 out of 5

  Vedenie pohovorov

  Absolventi budú vedieť pozrieť sa na problémy očami druhej strany, zvládnu prípravu i samotné vedenie pohovorov, tak aby nebolo stresujúce a aby boli pochopení. Získajú viac relevantných informácií a návrhov riešení, budú vedieť motivovať a ľahšie si získajú druhú stranu. Zároveň budú schopní vyriešiť dlhotrvajúce problémy s problémovými členmi tímu.

 • You've just added this product to the cart:

  Vedenie porád

  0 out of 5

  Vedenie porád

  Absolventi kurzu nájdu odpovede na všetky tieto otázky a budú schopní pripraviť a viesť zaujímavé, užitočné a efektívne porady na ktoré sa budú ľudia tešiť!

 • You've just added this product to the cart:

  Viazanie a aranžovanie kvetov

  fresh flowers
  Akreditovaný kurz
  fresh flowers
  0 out of 5

  Viazanie a aranžovanie kvetov

  Dátum otvorenia: 21.9.2021

  Viazanie a aranžovanie kvetov – pozvánka

  Absolvent kurzu “Viazanie a aranžovanie kvetov” bude ovládať technické postupy a technológiu prípravy základného materiálu potrebného k aranžovaniu, techniku viazania a vypichovania kytíc zo živého, suchého i umelého materiálu, techniku aranžovania ikebán zo suchého a živého materiálu, techniku prípravy rôznych ozdôb k sviatkom roka.

  390,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Vizážista - vizážistka

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Vizážista – vizážistka

  Dátum otvorenia: 1.3.2022

  Vizážista – vizážistka – pozvánka

  Kurz “Vizážista – vizážistka” je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore.

  390,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Vyjednávanie

  0 out of 5

  Vyjednávanie

  Absolventi kurzu “Vyjednávanie” si osvoja základné princípy a filozofie vyjednávania, budú si vedieť stanovovať ciele, alternatívy, stratégie a mantinely, v ktorých môžu manévrovať, spoznajú štruktúru a postupnosť vyjednávania od prípravy až po dohodu a jej realizáciu a pochopia všetky oblasti, ktoré si má schopný vyjednávač naplánovať. Budú vedieť odhadnúť sily na oboch stranách, rozšifrovať a využiť rôzne signály, vybrať a požiť tie správne „nástroje“, spôsoby a štýly vyjednávania a dozvedia sa skvelé tipy, ktoré im pri vyjednávaniach budú pomáhať. Naučia sa rôzne triky a proti triky, aj ako zvládať emócie.

 • You've just added this product to the cart:

  Vysokoškolské štúdium - VŠ Danubius

  0 out of 5

  Vysokoškolské štúdium – VŠ Danubius

  VŠD je vysokou školou, kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny, a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese sa uplatňujú najmodernejšie vyučovacie metódy, ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky. Náš pedagogický a akademický tím pracovníkov je dostatočne skúsený a preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúciách. Ponúkame Vám v spolupráci s Vysokou školou v Sládkovičove možnosť externého vysokoškolského štúdia v novootvorenom informačno-konzultačnom stredisku v Trenčíne v nasledovných bakalárskych a magisterských študijných odboroch:

  • Právo
  • Verejná politika a verejná správa
  • Sociálna práca