Viazanie a aranžovanie kvetov – nadstavbový kurz “Sezónne kytice”

Viazanie a aranžovanie kvetov – nadstavbový kurz “Sezónne kytice”

115,00 

Cieľ kurzu: účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania.

Popis kurzu

Cieľ kurzu: účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie.

Cieľová skupina: kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania. Kurz je vhodný pre aj občanov / občianky so ZPS.

 

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

19.4.2024
13:00 hod.

Časový rozsah kurzu:

5 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

115,00