Písmo a reklama v aranžérstve

Písmo a reklama v aranžérstve

130,00 

Cieľ kurzu: účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania.

Popis kurzu

Cieľ kurzu: účastníci kurzu si osvoja teoretické a praktické základy aranžovania. Získajú potrebné zručnosti prípravy, spracovania materiálov až po konečné estetické stvárnenie.

Cieľová skupina: kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v oblasti aranžovania. Kurz je vhodný pre aj občanov / občianky so ZPS.

Obsah kurzu:
Písmo v reklame, obsah a forma písma, písmo a móda, estetika písma, nápis ako ornamentálny pás, písmo grécke, grotesk, tvorba abecedy, číslice, kreslené písmo, typografické písmo, letraset, plošné písmo, zdobené písmo, nápis ako upútavka, kombinácia písmen, línia, plocha, iniciála, kresba, farba, psychológia farieb, harmónia farieb, farba a tvar, práca so štetcom, práca s perom, pracovný postup, písanie cenoviek, popisy a predlohy, šablóny, kresby

Profil absolventa: absolvent kurzu sa naučí
• techniku prípravy základného materiálu na aranžovanie
• techniku aranžovania

Metódy výučby: prednášky, výklad, demonštrácie, praktické ukážky, samostatná práca s dôrazom na získavanie praktických zručností.

Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška, na ktorej účastníci v rámci zadanej úlohy vyplývajúcej z obsahového zameranie kurzu prezentuje praktickú spôsobilosť vykonávania činností.

Časový rozsah kurzu: 35 vyuč. hodín
Vložné: 130,- € (Pre našich absolventov kurzu „Viazanie a aranžovanie kvetov“ 120,- €)

Štandardný kurz

Forma štúdia:

Bude upresnená pri otvorení kurzu

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

35 vyuč. hodín

Kurz prebieha:

Akadémia Komenského
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

130,00