Zmeny v právnych predpisoch odpadového hospodárstva v roku 2018

Zmeny v právnych predpisoch odpadového hospodárstva v roku 2018

60,00 

Odpady – Zmeny v pravnych predpisoch odpadoveho hospodarstva v roku 2018 – 27.9.2018

 • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva + novoschválené zmeny od 1.8.2018 a pripravované zmeny od 1.1.2019
 • Prehľad dôležitých základných pojmov
 • Program odpadového hospodárstva obce – príprava a schválenie

Popis kurzu

 • Prehľad právnych predpisov odpadového hospodárstva + novoschválené zmeny od 1.8.2018 a pripravované zmeny od 1.1.2019
 • Prehľad dôležitých základných pojmov
 • Program odpadového hospodárstva obce – príprava a schválenie
 • Povinnosti držiteľov odpadov ako právnických osôb a fyzických osôb a obcí
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • Osobitné prúdy odpadov, napr. stavebné odpady
 • Komunálny odpad
 • Administratívne nástroje – povolenia na činnosti nakladania
 • Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – prehľad sankcií
 • Prechodné a záverečné ustanovenia
 • Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov a posledné zmeny
 • Diskusia

 

Lektor             Ing. Peter GALLOVIČ, E.P.A. Bratislava

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

27.9.2018
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00