Správa registratúry vo verejnej správe, vo firmách a organizáciách

Akreditovaný kurz

Správa registratúry vo verejnej správe, vo firmách a organizáciách

48,00 

Popis kurzu

 

Program             

 

 • aktuálna legislatíva správy registratúry
 • vyhláška č. 49/2019 Z.z. (Novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy)
 • evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov vo firmách
 • e-Government a správa záznamov
 • zásady, možnosti, prax
 • agendové systémy základné pravidlá a možnosti tvorby
 • tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
 • zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán – najčastejšie chyby
 • ukladanie spisov v príručnej registratúre
 • vyraďovanie záznamov – problémy a riešenia, odovzdávanie záznamov s trvalou hodnotou do archívov
 • elektronický archív MV SR

 

Lektor                  PhDr. Veronika NOVÁKOVÁ, PhD.

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

4.3.2020
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00