Prevádzka motorových vozidiel, používanie motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste, cestovné náhrady v roku 2021

Prevádzka motorových vozidiel, používanie motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste, cestovné náhrady v roku 2021

48,00 

Popis kurzu

 

 

Program         

 

 1. Legislatívna úprava pri prevádzke motorových vozidiel v roku 2021
 • Podmienky prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
 • Bezpečnosť práce pri údržbe, opravách a prevádzke motorových vozidiel
 • Zákon o dani z príjmov, zákon o dani z motorových vozidiel
 • Interné dokumentácie pri prevádzke motorových vozidiel
 1. Používanie vlastného osobného motorového vozidla nezaradeného do obchodného majetku firmy, zaradeného do obchodného majetku firmy (uplatňovanie výdavkov pri používanie MV)
 2. Automobil právnických osôb z pohľadu zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov (pracovná cesta zamestnanca)
 3. Povinnosti právnických a fyzických osôb, ktorí prevádzkujú, udržiavajú a opravujú vozidlá (povinnosti vodiča, odpočinok, garážovanie, bezpečnosť)
 • Povinnosť školenia vodičov referentských vozidiel, aplikácia ustanovení Zákonníka práce pri používaní MV pri pracovnej ceste
 1. Organizácia a riadenie autoprevádzky
 • Žiadanka na prepravu, týždenný plán ciest
 • Schvaľovanie použitia služobného vozidla, povinnosti referenta autoprevádzky, práva a povinnosti vodiča
 • Evidencia v autoprevádzke
 • Normy spotreby pohonných látok
 1. Dohoda o používaní motorových vozidiel, podklady pre správny výpočet náhrady, posúdenie výdavkov spojených s používaním MV
 • Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa (vzor)
 • Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca (vzor)
 • Havarijné poistenie pri pracovnej ceste
 1. Legislatívna úprava poskytovania cestovných náhrad v roku 2021, prehľad právnych predpisov v súčinnosti so Zákonníkom práce, Opatrenie o výške stravného, Opatrenie o výške základnej náhrady za používanie súkromného MV
 • Vysielanie zamestnanca na PC, cestovný príkaz, nárokové a nenárokové cestovné náhrady
 • Interné predpisy ako základný kameň firmy či úradu
 • Čas stravný na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe
 • Neskoré návraty z pracovných ciest, snímka pracovného dňa počas PC
 1. Praktické príklady na výpočet spotreby PHM, výpočet stravného pri PC, cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, dohoda o mieste pravidelného pracoviska…
 2. Rozvoj elektromobility a jej vplyv na spotrebu PHM a elektrickej energie v cestnej doprave v Slovenskej republike

 

Lektor                  Ing. Miriam MATISOVÁ, BENEFIT CONSULT, s.r.o., Nitra, odborník v odvetví: Učtovníctvo

                               a daňovníctvo v súdnom inžinierstve

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

22.11.2021
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

6 hod.

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K. s.r.o.,
Námestie SNP 9
Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

48,00