Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste v roku 2022

Prevádzka motorových vozidiel, organizácia a riadenie autoprevádzky, automobil na pracovnej ceste v roku 2022

60,00 

Popis kurzu

 

 

Program              

 

 1. Legislatívna úprava pri prevádzke motorových vozidiel v roku 2022
 • podmienky prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciách
 • bezpečnosť práce pri údržbe, opravách a prevádzke motorových vozidiel
 • interné dokumentácie pri prevádzke motorových vozidiel
 • komplexný pohľad na automobil vo firme z pohľadu daní

 

 1. Organizácia a riadenie autoprevádzky (služobné, referentské vozidlá ako aj schválené súkromné vozidlá zamestnancov)
 • evidencie v autoprevádzke, parkovanie a garážovanie
 • pravidelné kontroly vozidiel vozového parku úradu, či firmy
 • normy spotreby PHM, kontrolná jazda ( dohoda o referentskom vozidle, dohoda o použití súkromného vozidla, záznam o spotrebe PHM, protokoly ….)
 • stanovenie pravidiel a zásad pri používaní súkromných motorových vozidiel zamestnancov

 

 1. Povinnosti právnických a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú, udržiavajú a opravujú vozidlá ( povinnosti vodiča, odpočinok, bezpečnosť…)

 

 1. Spotreba PHM elektromobilov (TP, kde je uvedený len výkon, nie spotreba)
 • odpisy elektromobilu, nabíjacie stanice, nabíjanie doma, nabíjacie stanice, kúpa jednoduchej nabíjačky, dotačný program vlády, údržba elektrických áut, cena za kWh na Slovensku pri nabíjaní elektromobilu, dojazd elektromobilov a ich posúdenie, prehodnotenie ekonomickou efektívnosťou úradu, či firmy
 • preukazovanie spotreby elektrickej energie (metodické usmernenie FS SR)
 • spôsoby , ako nabiť akumulátor elektromobilu (druhy nabíjania a ich efektívnosť)
 • usmernenie č.9/DZPaU/2020 MU k elektromobilovm (Finančné riaditeľstvo SR)

 

 1. Dohoda o používanie MV, podklady pre správny výpočet náhrady, posúdenie výdavkov spojených s použítím MV
 • vzor: Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
 • vzor: Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca
 • automobil zaradený/nezaradený do obchodného majetku úradu, či firmy
 • povinné preškolovanie vodičov firemných (referentských) vozidiel
 • evidencie v autoprevádzke ako základný pilier hospodárnosti a logičnosti úradov, či firiem

Lektor                  Ing.Miriam Matisová, BENEFIT CONSULT, s.r.o. Nitra, odborník v odvetví: Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve

Seminár

Forma štúdia:

Denné štúdium

Seminár začína:

7.10.2022
9:00 hod.

Časový rozsah seminára:

8 vyuč. hodín

Seminár prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o.
Námestie SNP 9
911 01 Trenčín

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

60,00